Aby władze wojewódzkie nie pomijały Ełku

Zarząd Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej w Ełku, na ostatnim posiedzeniu, przyjął uchwałę skierowaną do władz wojewódzkich – do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz wojewody, w której apeluje, aby Ełk nie był pomijany przy tworzeniu delegatur i innych jednostek organizacyjnych tych urzędów.

Co prawda w Ełku są już delegatury, zarówno urzędu wojewódzkiego, jak i marszałkowskiego, ale są to według oceny władz struktur miejskich PO placówki za małe – Ełk jest ważnym miastem w województwie, stolicą jego wschodniego regionu.

Lokalne władze PO sprzeciwiają się także polityce, która przy tworzeniu, bądź likwidacji takich placówek kieruje się tylko i wyłącznie kryterium ekonomicznym. Samorządy są powołane po to aby służyć obywatelom, a nie przynosić zyski. Mają swoim mieszkańcom ułatwiać życie, a najlepszym na to sposobem jest sprawne załatwianie ich spraw.