Flat icons set of kids doing different types of sports from football to archery isolated vector illustration

Sportowa Marka Miasta

Celem konkursu pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku” jest wyłonienie sportowych projektów zawierających plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji Miasta poprzez sport.

W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Tyle teoria. W praktyce z rozwojem sportowym i efektami zakładanych rezultatów jest już różnie.

Sportowa Marka Miasta kojarzy mi się z osiągnięciami ełckich sportowców, z których miasto i Ełczanie mogą być dumni, albo mają szansę być dumni. O sportową markę, według mnie, powinny ubiegać się kluby, które mają aktualne osiągnięcia, mogą poszczycić się utalentowanymi zawodnikami, obecnymi lub przyszłymi gwiazdami sportu, które znane są na arenie krajowej, a może nawet międzynarodowej.

I to przede wszystkim kluby, które mają realną wizję prowadzącą w najbliższym okresie do sukcesów. Tylko takie kluby mogą stać się wizytówką, marką naszego miasta.

Niestety to co w ostatnim akapicie napisałem to na razie także tylko teoria.

Obecnie, jest trochę tak, że konkurs stał się grantem wspierającym działalność różnych ełckich klubów, które niekoniecznie mogą poszczycić się jakimiś sukcesami. To efekt tego, że staramy się pomóc wszystkim. I szczerze mówiąc nie dziwi mnie to. Wiemy bowiem, że każdy większy klub w Ełku, w mieście, w którym nie ma zbyt wielu bogatych i chętnych do pomocy sponsorów, może mieć problemy i słabo funkcjonować bez pomocy miasta.

Mimo wszystko chyba nie taka powinna być idea Sportowej Marki Miasta.

Dlatego na ostatniej Komisji Sportu zaproponowaliśmy zmiany. Chcemy opracowania całkiem nowego podejścia do Sportowej Marki Miasta. Zaproponowałem, aby grupa w składzie: Ada Lewandowska, Irek Dzienisiewicz, Rafał Karaś oraz ja, opracowała całkiem nowy regulamin, który mógłby zacząć funkcjonować od 2021 roku.

Czy nam się to uda? Jestem przekonany, że tak. Mamy określoną wizję, każdy z nas pomysły na dobre funkcjonowanie tego konkursu i jestem pewny, że przekonamy do nich całą Radę Miasta.