Priorytety budżetu Ełku na rok 2020

Komisja ds budżetu przyjęła dzisiaj priorytety do budżetu miasta na rok 2020, które Prezydent Ełku powinien uwzględnić konstruując ten najważniejszy plan finansowy działalności miasta na rok przyszły.

Priorytety budżetu miasta na rok 2020

  1. Utrzymanie płynności finansowej i nie zwiększanie długu miasta.
  2. Realizacja inwestycji, na które decyzje zostały już podjęte.
  3. Wdrażanie oszczędności w kosztach bieżących i w ramach wydatków rzeczowych.

Rekomendowane procedury

  1. Przeprowadzanie postępowań przetargowych w jak najbardziej zbliżonych do siebie terminach.
  2. Wdrażanie kroków prawnych przyczyniających się do odzyskiwania należności wobec miasta i należnych środków finansowych wynikających z realizacji zadań zleconych Gminie Miastu Ełk.