Sesje rad są dostępne …

Sesje rady gminy, rady powiatu są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli.

Każdy ma prawo przyjść na obrady, przysłuchiwać się wystąpieniom, ba każdy ma prawo dostępu do wszelkich dokumentów, sprawozdań i protokołów z ich obrad. Nikt także nie musi przy tym uzasadnić powodów, dla których chce uzyskać takie informacje, gdyż te są jawne i powinny być ogólnie dostępne.

Tyle teoria. A praktyka?

Sesje są otwarte dla każdego, ale … no właśnie, zawsze jest jakieś „ale”. Zazwyczaj odbywają się one w takich godzinach, że trzeba wziąć urlop, aby w nich uczestniczyć. Dla radnych to nie problem, pracodawca musi ich zwolnić, dla zwykłego zjadacza chleba jak najbardziej. Często zdarza się tak, że nawet gdyby chciał przyjść, to nie może, bo to oznacza problem w pracy, a i z urlopem nie zawsze jest łatwo.

Trudno w takiej sytuacji pobudzać aktywność obywatelską. Zdaniem członków wielu organizacji pozarządowych zajmujących się partycypacją społeczną, radni powinni się w Polsce zbierać popołudniem, najlepiej po godzinie 15, albo w ogóle w soboty.

Inną sprawą jest dostępność informacji. W niektórych samorządach jest z tym całkiem przyzwoicie, w innych … wystarczy spróbować znaleźć coś w Biuletynie Informacji Publicznej … życzę powodzenia.

2 thoughts on “Sesje rad są dostępne …

  1. Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Bogusław Romatowski zamierza w przyszłym roku zwoływać sesje na sobotę, więc moje rozmowy odniosły jednak jakiś skutek. Tylko pomysły takich przewodniczących blokują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, bo sobote to nie jest ich czas pracy, a w dni powszednie i owszem. W Giżycku zaś już dziś sesje są zwoływane na godz. 15. Dotyczy to zarówno rady miasta jak i rady powiatu.

  2. W Ełku niestety zwołuje się sesję rady miasta na godzinę 11.00 rano. Choć szczerze mówiąc rzadko dzieje się coś tak ciekawego jak na ostatniej, listopadowej sesji. Zwykle zgodność jest taka, że nie ma żadnej dyskusji, a wszyscy razem podnoszą rączki do góry zgodnie z wolą prezydenta.

Comments are closed.