Samorządowe informacje na stronie prezydenta

Do zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych wspólnot zachęca prezydent Bronisław Komorowski. Na jego stronie internetowej uruchomiono zakładkę, na której będą gromadzone informacje o samorządach i inicjatywach lokalnych.

Jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk, łatwych do wykorzystywania w innych miejscowościach, mających zachęcić wszystkich do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.

Inicjatywy gromadzone będą w trzech kategoriach:

a) Wspólnota Obywatelska – działania gmin i powiatów, które mają na celu zwiększenie udziału obywateli w realizacji zadań publicznych. Samorządy powinny aktywizować swych mieszkańców, stwarzać możliwości dla ich działania w życiu publicznym;

b) Partnerstwo Samorządów – inicjatywy na rzecz współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne;

c)  Obywatelska Inicjatywa Lokalna – działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społeczności.

Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Majchrowski w liscie do samorządów pisze m.in.: Wierzę, że baza dobrych praktyk gromadzonych na Witrynie Obywatelskiej, przyczyni się do rozwoju samorządności i postaw obywatelskich, a także będzie narzędziem budowy kapitału społecznego, który stanowi niezbędny warunek rozwoju Polski.

Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska.

Fot: Radio Zachód