Samorządowa inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP

Trwają konsultacje prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym.

Przygotowywana ustawa reguluje m.in. sposoby wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów samorządu, wprowadza wysłuchanie obywatelskie, interpelację obywatelską oraz obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Umożliwia także tworzenie przez gminy funduszu inicjatyw lokalnych oraz stwarza możliwość powołania unii organów miast na prawach powiatu i sąsiadujących powiatów ziemskich. Wprowadza też mechanizmy współpracy samorządów. Zgodnie z założeniami, starosta jednoosobowo sprawować będzie władzę wykonawczą w powiecie.

Zdaje sobie sprawę, że konsultacje społeczne w samorządach mogą wydłużać podejmowanie decyzji. Ale szeroki udział obywateli w życiu publicznym jest podstawą demokracji – mówi prezydent RP Bronisław Komorowski.

Uwagi i propozycje można zgłaszać pod adres fdp.samorzad@prezydent.pl.