Ranking budżetów samorządów

Jak co roku, z okazji Dnia Samorządowca, „Gazeta Olsztyńska” opublikowała ranking budżetów samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Na podstawie danych za 2010 rok ustalono cztery kryteria: wydatki, wydatki na mieszkańca, nadwyżka/deficyt budżetowy na mieszkańca oraz zadłużenie.

Dzięki temu, że trzy z czterech kryteriów nie były związane z wielkością gminy czy powiatu, wielkość samorządu nie miała wiekszego wpływu na pozycję w rankingu.

W rankingu budżetów gmin najlepsza okazała się Gmina Ryn. Druga była Gmina Pasłęk, a tuż za nią gmina miejska Elbląg. Gmina Ełk uplasowała się na pozycji 28-29 (na 116 uwzględnionych w rankingu), natomiast gmina miejska Ełk sklasyfikowana została dziesięć pozycji niżej, na 38 miejscu.

Analizując ten ranking warto zwrócić uwagę na fakt, iż nasze lokalne samorządy w roku 2010 zanotowały spadki wydatków w porównaniu do roku 2009. Miasto jest gminą, która wydaje niewiele w przeliczeniu na jednego mieszkańca – to kwota 2.717 zł (przykładowo w Olsztynie wydaje się 4.431 zł). Tylko osiem gmin w województwie warmińsko-mazurskim wydaje mniej. W gminie wiejskiej wydaje się na mieszkańca 3.660 zł.

W roku ubiegłym miasto w przeliczeniu na jednego mieszkańca wykazało deficyt w wysokości 175zł, co dało 18 miejsce w rankingu w tej kategorii, gmina wiejska miała deficyt znacznie wyższy – 416 zł / 1 mieszkańca (57 miejsce w rankingu). Warto dodać, iż tylko 6 gmin w województwie warmińsko-mazurskim wykazało nadwyżkę budżetową. Ciekawe jakimi inwestycjami mogły pochwalić się te gminy?

Niestety nie najciekawiej wygląda pozycja zarówno miasta jak i gminy wiejskiej pod względem wskaźnika zadłużenia. Miasto – 40,59% i 76 miejsce, gmina wiejska nieco lepiej – 34,14% i 57 miejsce. Zaznaczyć trzeba jednak, iż wskaźniki te są na razie na bezpiecznym poziomie i do ustawowej granicy (jeszcze obowiązującej) sporo brakuje. Dla porównania: Olecko – 52,65% (103 miejsce), Gołdap – 50% (98 miejsce), Ostróda – 41,13% (78 miejsce), Pisz – 32,02% (54 miejsce), Olsztyn – 39% (69 miejsce), Elbląg – 31,73% (52 miejsce), Giżycko – 46,11% (93 miejsce).

W rankingu powiatów bardzo dobrze wypadł powiat ełcki. Został sklasyfikowany na 5 miejscu (na 21 powiatów). Warto zwrócić uwagę, iż na koniec ubiegłego roku dług powiatu ełckiego nie przekroczył 30% (29,89%) i większość powiatów miało słabszy wskaźnik zadłużenia. Dla przykładu: powiat ostródzki 31,75%, olecki 35,90%, elbląski – 30,29%, olsztyński – 42,85%, a ostatni w rankingu powiat mragowski 50,47%.

W rankingu powiatów najlepszy okazał się powiat szczycieński. Jako drugi sklasyfikowany został powiat piski, trzeci powiat iławski.