Podatek rolny

System podatkowy w rolnictwie oparty jest na kilku rodzajach podatków, spośród których za podstawowy można uznać podatek rolny.

Kwoty tego podatku określają samorządy na podstawie średniej ceny żyta ogłoszonej przez prezesa GUS dla gruntów gospodarstw rolnych, ustalanych według liczby hektarów przeliczeniowych, które z kolei obliczane są na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Podatek rolny, zwany niekiedy gruntowym, stanowi w całości dochód własny gmin.

Nie wchodząc w szczegóły warto dodać, iż dotychczas średnia cena żyta wynosiła 37zł za kwintal, w tym roku średnia cena żyta jest prawie dwukrotnie wyższa niż przed rokiem i wynosi aż 74 zł za kwintal. Oznacza to gwałtowny 100% wzrost podatku rolnego, który przyjdzie rolnikom zapłacić w przyszłym roku.

Problem jest duży. PSL już złożył projekt ustawy proponując zmianę sposobu jego liczenia – nie jako średnia z trzech kwartałów, ale jako średnia z jedenastu miesięcy. Pozwoli to na ustalanie bardziej stabilnej i przewidywalnej wartości podatku rolnego – tłumaczą i chyba słusznie przedstawiciele tej partii.

Na szczęście samorządy mają prawo do obniżenia stawki podatku i w tym roku niektóre tak robią, ale niestety niektóre, szukając dodatkowych dochodów dla zadłużonych budżetów, już nie.

Daniel Domoradzki opisał walkę niektórych radnych o obniżenie tej stawki w Wydminach. A jak to jest w naszych samorządach?

Rada Miasta w Ełku przyjęła uchwałę ustalającą podstawę wyliczenia podatku rolnego na terenie miasta w oparciu o kwotę 40 zł za kwintal. Oznacza to, iż podatek rolny pozostanie praktycznie na ubiegłorocznym poziomie. Problem tylko w tym, iż w naszym mieście jest jedynie 23 rolników.

Z zazdrością mogą na nich patrzeć sąsiedzi z terenu gminy wiejskiej. Włodarze gminy nie byli tak łaskawi i podstawę opodatkowania ustalili w oparciu o kwotę 68 zł za kwintal. To oznacza prawie 84% wzrost obciążeń podatkowych! No cóż, mają to co sami wybrali.

1 thought on “Podatek rolny

  1. DoszedĹ‚ kolejny argument – dlaczego lepiej ĹĽyć na terenie miasta EĹ‚k niĹĽ gminy EĹ‚k nawet nie zmieniajÄ…c miejsca zamieszkania a przesuwajÄ…c granicÄ™. 🙂

Comments are closed.