Każdy oddany głos jest równie ważny

Rok 2010 to przełomowy moment w historii nie tylko naszego kraju, ale także naszego miasta oraz powiatu. To rok decyzji, tych bardziej i tych mniej ważnych. To rok kolejnych wyborów samorządowych.

Ci spośród nas, których cztery lata temu wybraliśmy jako naszych reprezentantów w lokalnych samorządach, już 12 listopada br. zakończą mijającą kadencję. Podczas niej podjęto wiele odpowiedzialnych decyzji, mających realny wpływ na Naszą lokalną teraźniejszość, ale także przyszłość. Każda z tych decyzji, każdy złożony podpis i każda ręka podniesiona w górę podczas głosowania, nie pozostały bez  skutków, zarówno pozytywnych jak i tych negatywnych.

Kandydaci startujących w tegorocznych wyborach samorządowych powinni mieć zatem  świeże i pozytywne, ale także realne spojrzenie w przyszłość oraz wykazać się gotowością do ciężkiej pracy, tak aby dorobek naszych dotychczasowych reprezentantów nie został zmarnowany. Praca w samorządzie przez kolejne cztery lata nie będzie łatwa, zatem należy docenić tych, którzy mają odwagę unieść ten ciężar i budować nową jakość społeczeństwa, gospodarki i infrastruktury lokalnej, bez obciążeń dla przyszłych pokoleń.

Pamiętać należy także, że czas wyborów to czas obietnic, zatem na kandydatów należy patrzeć przez pryzmat ich dotychczasowych, rzeczywistych dokonań, pamiętając o tym, iż najcięższą pracę w samorządzie wykonują z reguły ci, o których nigdy nie słychać. Dobry kandydat na radnego powinien wykazać się sporą wiedzą na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ale także odwagą i wiarygodnością w podejmowaniu decyzji oraz umiejętnością słuchania i rozmowy zarówno z wyborcami, jak i wybranymi.

Mając świadomość istoty i wagi wyboru swojego przedstawiciela w lokalnym samorządzie należy dobrze zastanowić się kogo rzeczywiście chcielibyśmy widzieć, jako swojego osobistego reprezentanta spraw danej społeczności: powiatu, miasta, osiedla, ulicy, bloku, domu czy mieszkania, ale także przedszkola i szkoły, przedsiębiorstwa i pracowników, użytkowników transportu miejskiego, kierowców i pieszych oraz wielu innych. Każdy oddany głos jest równie ważny, zastanów się dobrze i wybierz mądrze.

Agnieszka Pietrowicz