Stop przemocy wobec kobiet

Z pewnością to nie mi należą się takie podziękowania, ale przede wszystkim pracownikom ełckiego MOPS-u i PCPR-u. To oni bowiem, niemalże na co dzień, walczą o godność wszystkich krzywdzonych i z różnych powodów wykluczonych ludzi w naszym mieście. Walka z przemocą wobec kobiet jest tylko jedną z bardzo licznych ich działań.

 

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia i zdrowia. Mimo, iż dla normalnego człowieka powinno to być czymś niepojętym, to niestety  jest wciąż na całym świecie zjawiskiem powszechnym.

 

Panująca w dzisiejszych czasach znieczulica, przeświadczenie o „normalności” tego zjawiska jest nie do zaakceptowania i musi odejść w niepamięć. Kampania „Biała Wstążka” ma nam o tym ciągle przypominać i nas edukować.

 

Pamiętajmy bowiem, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nie dopuszczać do aktów przemocy. Musimy wspierać jak się da akcje społeczne mające na celu zapobieganiu patologii  i jak zajdzie taka potrzeba osobiście bronić ofiar.