Polskie uprzedzenia

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS SUKKOTWedług przeprowadzonego w ubiegłym roku „Polskiego sondażu uprzedzeń” wśród naszego narodu wzrastają nastroje antysemickie.

Gazeta Wyborcza informuje, iż psychologowie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami badali trzy rodzaje antysemityzmów.

Po pierwsze, antysemityzm tradycyjny, czyli postawy wywodzące się głównie z religii. To m.in. wiara w antysemickie mity, np. o porywaniu dzieci, których krew wykorzystywano w żydowskich obrzędach. Na pytanie – czy w przeszłości takie wydarzenia miały miejsce – twierdząco odpowiedziało aż 23 proc. ankietowanych. Co gorsza, część osób odmówiła odpowiedzi na to pytanie, co może oznaczać, iż nie chcą przyznawać się do swoich poglądów.

Po drugie, antysemityzm spiskowy, czyli przeświadczenie, że Żydzi odgrywają szczególną role w rządzeniu państwem i światem. Przekonanie, iż istnieje na świecie „spisek żydowski” wyraża aż 63 proc. badanych Polaków.

I w końcu tzw. antysemityzm wtórny, oskarżający Żydów o wykorzystywanie wydarzeń z II Wojny Światowej do kształtowania bieżącej polityki. Dwie trzecie uważa, że Żydzi pragną od Polaków odszkodowań za coś co w rzeczywistości wyrządzili im Niemcy.

Smutną konkluzją badań jest to, że antysemityzm w Polsce jest „zjawiskiem trwałym” i to mimo iż zdecydowana większość z nas z Żydami nie miała nigdy kompletnie nic wspólnego.

 Fot: tokfm.pl