Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna – to słowo klucz do konstruowania przyszłorocznego budżetu przez samorządy. Nadwyżkę, czyli przewagę dochodów bieżących nad wydatkami, miasta i gminy powinny wypracować jak najwyższą.

Na jej bowiem podstawie zostanie ustalony nowy wskaźnik zadłużenia, który od 2014 roku będzie określany indywidualnie dla każdej gminy, miasta, powiatu i województwa. Do jego opracowania będą brane pod uwagę dane finansowe z lat 2011-2013.

Im większa teraz będzie nadwyżka, tym lepiej będzie wyglądał wskaźnik zadłużenia i tym bardziej samorząd będzie mógł się zadłużać. Natomiast kiepski poziom wskaźnika może sparaliżować samorządowe inwestycje. Uniemożliwi bowiem zaciąganie dodatkowych zobowiązań, które są niezbędne chociażby jako udział własny przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że 86 samorządów nie mogłoby w ogóle się zadłużać, gdyby nowy wskaźnik obowiązywał od 2011 roku. Póki co Ełk nie należy do tych miast, co jednak nie oznacza, że i w naszym mieście nie przychodzi czas zaciskania pasa.