Propozycje zmian w finansowaniu sportu w Ełku

Ełczanie uprawiają przeróżne sporty, w naszym Ełku mamy wiele klubów i stowarzyszeń sportowych, a miasto, w miarę swoich możliwości, stara się wspierać większość z nich.

Sponsoruje się wydarzenia i imprezy sportowe, wyjazdy klubów i zawodników na zawody, udostępnia się z bonifikatą obiekty sportowe, przyznawane są granty, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia.

Trzeba uczciwie przyznać, patrząc na kwoty wsparcia, że sport w Ełku nie jest traktowany po macoszemu.  

Jednakże obecnie trochę jest tak, że każdego wspiera się po trochu i niestety brak jest solidnego wsparcia, które przyczyniłoby się do konkretnych wyników.

Takim narzędziem powinna być „Sportowa Marka Miasta”, która obecnie jest, według mojej oceny, zwykłym grantem na sport, tyle że z ładną nazwą.

Czym zatem powinna być „Sportowa Marka Miasta”?

Myślę, że powinna spełniać dwie role.

Po pierwsze – być narzędziem promocyjnym Ełku poprzez utożsamianie się miasta z klubami lub zawodnikami osiągającymi sukcesy na arenie krajowej lub/i międzynarodowej. Czyli utożsamianiem się z najlepszymi sportowcami w mieście.

Po drugie – w szczególny sposób wspierać te kluby, które osiągają sukcesy, albo przy odpowiednim wsparciu finansowym mogą sukcesy osiągać.

Sportowa Marka Miasta powinna być zatem czymś ekskluzywnym, ważnym, a nie powszechnym, stosowanym dla zadowolenia jak największej liczby odbiorców.

Według złożonego przez nas projektu nowych przepisów „Sportowa Marka Miasta” przyznawana byłaby raz na 3 lata, nie więcej niż 3 klubom lub zawodnikom.

To największa i najistotniejsza zmiana. Pozwala bowiem wybranym klubom zaplanować cykl szkoleniowy na okres aż 3 lat, co z pewnością będzie miało wpływ na osiągane wyniki.

O jakiej kwocie wsparcia mówimy?

Według projektu stanowi ona nie mniej niż 8 proc. środków finansowych przeznaczanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania samorządu miasta Ełku w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie „Sportowej Marki Miasta” i jest w takiej samej  wysokości w kolejnych latach, w całym okresie jej przyznania.

W przyszłym roku Prezydent planuje przeznaczyć na granty aż 1.795 tys. złotych, zatem jeżeli nic się nie zmieni, cała kwota wsparcia w ramach „Sportowej Marki Miasta” wyniesie nie mniej niż 143,6 tys. złotych.

To naprawdę nie mało, jest zatem o co się starać.

Projekt stosownej uchwały jest gotowy. Będzie procedowany na najbliższej, listopadowej sesji Rady Miasta. Czy znajdzie poparcie wśród radnych?

Myślę, że wszystkim zależy na lepszych wynikach ełckich sportowców, dlatego nasza pomoc musi trafiać do nich w sposób konkretny i przemyślany.

Mam nadzieję, iż już w przyszłym roku Prezydent Ełku, podczas którejś jesiennej sesji Rady, uroczyście wręczy pierwsze, nowe „Sportowe Marki Miasta” i że okażą się one kluczem do sukcesów.