Samorządy miast powoli zaczynają dostrzegać problemy demograficzne i coraz częściej decydują się na działania, które mają wspierać rodziny wielodzietne. Programy takie nie są formą wsparcia materialnego, ale przewidują inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. 

Zazwyczaj wiążą się one z przyznaniem kuponów, z których wynikają ulgi przy korzystaniu z oferty instytucji samorządowych.

W zależności od rodzaju pomocy, rodziny korzystają ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień. W tym celu przyznawana jest specjalna imienna karta, wydawana dla każdego członka rodziny oddzielnie, zawierająca adres, termin ważności oraz numer. Jest ważna dopóki dzieci nie skończą 18-go roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, pozostających pod opieką, karty nie mają ograniczenia wiekowego. Programem objęte są też rodziny zastępcze bez względu na ilość dzieci.

Karta nie tylko ułatwia dostęp dużym rodzinom do dóbr kultury, sportu, rekreacji czy też do usług i towarów, ale także promuje pozytywny wizerunek dużej rodziny.

W Ełku powstał ostatnio dobry pomysł dofinansowania do szkół rodzenia. Warto by te działania znacznie rozszerzyć i stworzyć oraz wdrożyć program dotyczący pomocy rodzinom wielodzietnym, nazwijmy go roboczo „Duża rodzina”.

Co zatem mogłoby być objęte tym programem?

Proponowałbym m.in.:

–         Dofinansowanie samorządów do znieczuleń przy porodzie.

–         Stałe dofinansowanie do szkół rodzenia.

–         Szkolenia dla młodych matek z zakresu pierwszej pomocy.

–         Ulgi na trzecie i kolejne dziecko w przedszkolu.

–         Wprowadzenie karty rodziny wielodzietnej, z której wynikały by ulgi i ułatwienia dla wielodzietnych rodzin.

Taka bonifikata, wynikająca z posiadania karty rodziny wielodzietnej dotyczyła by w Ełku:

–         Komunikacji miejskiej.

–         Imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalne samorządy.

–         Badań medycznych dla dzieci.

–         Komercyjnych zajęć pozalekcyjnych.

To oczywiście nie jest zamknięta lista, jeżeli ktoś ma dobre pomysły listę można by rozszerzyć.

Do udziału w programie, oprócz jednostek i instytucji miejskich, powinny zostać zaproszone także podmioty komercyjne – sklepy, szkoły językowe, punkty usługowe, centra handlowe, placówki medyczne, i inne, które mogą zaproponować ulgi i promocje.

Program adresowany byłby do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Ełku, składających się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe oraz oczywiście rodziny zastępcze.