puchatek„Puchatek” – taką nazwę będzie miał nowy niepubliczny żłobek, który rozpocznie swoją działalność już od 1 lutego br.

To bardzo dobra wiadomość, gdyż tego typu placówek brakowało w Ełku. W jedynym publicznym żłobku w naszym mieście – w „Ekoludkach” miejsc dla dzieci, w stosunku do potrzeb, było trochę mało.

Założyć żłobek nie jest łatwo. Instytucja musi zapewnić dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie, a kadra musi być odpowiednio przygotowana tak, aby pomóc dzieciom szybko się rozwijać. Niestety do funkcjonowania żłobków państwo nie dokłada i miasta nie otrzymują subwencji z tego tytułu, dlatego też koszt opłat rodzice musza wziąć „na siebie”.

Przypomnę przy tej okazji, że w bieżącym roku nabór do żłobków i przedszkoli rozpocznie się w lutym, a nie jak dotychczas w marcu.

W Ełku, wydaje mi się, warto pomyśleć także o rozwoju funkcji opiekuna dziennego. Jest to formą opieki dla małej liczby dzieci – maksymalnie pięciorga dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech. W Polsce na razie nie jest wielu opiekunów dziennych, w Ełku nie ma chyba żadnego. A szkoda. Są oni bowiem zatrudniani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co pozwalałoby zwiększyć aktywność samorządu w walce z bezrobociem, przyczynić się do „wyjścia z podziemia” ełckich niań i co najważniejsze znacząco ograniczyć w naszym mieście problem opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i pracowała z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Ponadto osoby te muszą przejść wielogodzinne szkolenie, które jest często finansowe przez gminę lub ze środków UE. Są to więc osoby bardzo dobrze przygotowane do swojej roli. Opiekę sprawują w swoim domu lub lokalu udostępnionym przez miasto.