Dochody samorządów

monety_3_0Budżety samorządów opierają się na dwóch filarach: dochodów własnych i subwencjach budżetowych. Samorząd powiatowy ma mniejsze możliwości uzyskania dochodów własnych niż gminy, więc w większym stopniu opiera się na pieniądzach budżetowych.

Ważnym źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne – m.in. od nieruchomości, gruntowy, leśny, spadkowy itd. Innym sposobem uzyskania wpływów do budżetu samorządu jest sprzedaż majątku oraz dochody spółek komunalnych (możliwa jest też sprzedaż udziałów w takich spółkach, co według mnie, predzej czy później będzie miało miejsce). W obecnej sytuacji finansowej, w warunkach panoszącego się kryzysu gospodarczego, gminy wyprzedają co tylko się da.

Niestety coraz częściej przeznacza się na sprzedaż i pod zabudowę tereny zielone. W Ełku myśli się przykładowo o likwidacji Skweru Sybiraków – mają powstać wzdłuż ulicy Armii Krajowej kamienice. Szkoda. Piękno Ełku wynikało, moim zdaniem, także z tego, że nasze miasto nie było całkowicie wybetetonowane, że było dużo przestrzeni i zieleni, że było gdzie „oddychać”.

Samorządy uzyskują wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych płaconych na jego terenie. Im wiecej osób pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, tym lepiej się powodzi także samorządom, tym więcej mogą one inwestować. Wpływy z PIT trafiają głównie do gmin i tylko w niewielkiej części do powiatów. Wpływy z CIT trafiają głównie do samorządów wojewódzkich. Samorządy o odpowiednio wysokich wpływach podatkowych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) część przysługujących im pieniędzy oddają jako subwencję równoważącą, tzw. janosikowe. Ełk nie płaci takiej subwencji.

Z budżetu otrzymuje się też subwencje na realizację zadań zleconych np. oświata, utrzymanie dróg.