7 grzechów głównych Tomasza Makowskiego

 

I Wzywanie imienia przewodniczącego Tuska

 

1)    Czy wzywanie imienia przewodniczącego to nie nadużycie?

2)    Czy wyznawanie miłości nie powinno być sprawą intymną?

 

II Demagogia

 

1)    Dotychczas wygłasza pan puste hasła, czy mógłby pan podać choć kilka konkretnych, a nie wydumanych dowodów na poparcie swoich tez?

2)    Czy jest pan w stanie wymienić, jakie projekty uchwał złożył pan jako radny z własnej inicjatywy na sesji Rady Miasta przez całą kończącą się kadencję?

3)    Dlaczego nie wnosił pan uwag i propozycji do budżetu miasta na rok 2010, kiedy władze ełckiej Platformy wspólnie z radnymi pracowały nad tym dokumentem?

4)     Jak zamierza pan wyciągnąć miasto z domniemanej zapaści. Proszę przybliżyć zapowiadaną politykę „zaciskania śruby”. Ilu pracowników urzędu  pan zwolni i kto przejmie ich obowiązki?

5)    Dlaczego uważa pan, że rozwijanie umiejętności oraz dobre przygotowanie kadr ełckiej Platformy Obywatelskiej jest czymś złym?

6)    Dlaczego uważa pan, że wspieranie przez miasto wydawnictw poświęconych jego historii jest czymś złym?

7)    Czy naprawdę uważa pan, iż ktoś kto codziennie nie uaktualnia banerów internetowych, nie powinien zajmować się polityką?

 

III Niekompetencja

 

1)    Dlaczego pracownicy spółki Eko-Mazury sp. z o.o. mają być uzależnieni tylko od prezydenta, a nie od wójta? Przecież gmina wiejska Ełk, też jest członkiem Związku Międzygminnego?

2)    Jest pan zatrudniony w Gminie Ełk na stanowisku związanym m.in. z pozyskiwaniem przez gminę środków unijnych. Proszę zatem wyjaśnić, jakie środki unijne Gmina Ełk pozyskała w latach 2006-2009? Czy nasze informacje mówiące, że w tym okresie nie pozyskaliście żadnych takich środków są prawdziwe?

3)    Dlaczego wprowadza pan w błąd czytających pana blog, że w radzie regionu PO mały Pisz (30 tys. mieszkańców) ma dwóch członków zarządu regionu, a Ełk (60 tys. mieszkańców) ma jednego? Mija się pan z prawdą. Pisz nie ma wcale swego przedstawiciela w tym gremium! Proszę spojrzeć na stronę regionu. Co pan powie na to? I dlaczego usunął pan ten wpis ze swojej strony?

4)    Interesuje nas temat kataklizmu finansowego miasta w 2013 roku, czy może pan ujawnić jak do tego dojdzie, udowodnić swoje racje i podać konsekwencje?

 

IV Uzależnienie

 

1)    Czy to prawda, że wójt zatrudnił pana w momencie, gdy na terenach gminy pojawił się Warbus i dlatego, że będąc przewodniczącym komisji mienia komunalnego niejako sprawował pan nadzór ze strony Rady Miasta nad MZK? Czy takie działanie jest etyczne?

2)    Czy pana praca w Gminie Ełk nie powoduje całkowitego uzależnienia, także politycznego, od Wójta?

3)    Idąc pana tokiem rozumowania – biorąc pod uwagę, że przez cała kadencję, będąc radnym, zazwyczaj głosował pan za rozwiązaniami proponowanymi przez prezydenta – czy to nie oznacza, że jest pan od niego uzależniony?

 

V Hipokryzja

 

1)    Podobno podczas trwającej kadencji pana rodzony brat uzyskał koncesję na prowadzenie taksówki na terenie miasta. Jak pan głosował na sesji Rady Miasta, gdy decydowano o zwiększeniu ilości koncesji? Czy to, że taką decyzję podpisuje prezydent, nie powoduje jakiegoś pana uzależnienia politycznego? Jak pan głosował w podobnej sprawie wówczas, gdy brat już miał koncesję?

2)    Zarzuca pan wiceprezydentowi, iż nie namówił swojego szefa prezydenta, aby poparł Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. To, dlaczego nie namówił pan swojego szefa z jeszcze bardziej nam bliskiego PSL-u do takiego poparcia?

3)    Dlaczego głosi pan kataklizm finansowy budżetu miasta, którego zadłużenie w stosunku do dochodów wyniesie maksymalnie około 50%, w sytuacji gdy pana osobisty dług jest około 3 razy większy niż wykazane dochody (wykazane w oświadczeniu majątkowym)?

4)     Dlaczego nie wymienia pan wszystkich (pracujących na wielu poważnych stanowiskach i którzy należą do PO) na pańskich listach powiązań finansowych? Czy aby nie chodzi tu tylko o tych, którzy ośmielili się świadczyć przeciw panu na sądzie koleżeńskim?

5)    Dlaczego nie chwali się pan porażką w prokuraturze, która odmówiła wszczęcia postępowania dotyczącego działań prezydenta w sprawie ełckiej obwodnicy? Jak pan skomentuje słowa prezydenta Ełku, który po ogłoszeniu tej wiadomości stwierdził: Cieszę się, że prawda zawsze potrafi się obronić i cieszę się, że głupota zawsze przegrywa z mądrością? Dlaczego ta decyzja nie jest dla pana ostrzeżeniem przed głoszeniem następnych kłamstw?

 

VI Bufonada

 

1)    Dlaczego uważa się pan za prekursora, pioniera i bohemę Platformy Obywatelskiej RP w Ełku?

2)    Proszę wyjaśnić okoliczności zdania przez pana matury w „czerwonym ogólniaku” – o czym pisze pan na blogu? W dostępnym w internecie spisie maturzystów (na stronach „czerwonego”) nie figuruje pana imię i nazwisko.

3)    Dlaczego stosuje pan na swoim blogu stwierdzenia, których w pana codziennym słowniku nikt nigdy nie słyszał?

4)    Twierdzi pan, że w ełckiej Platformie Obywatelskiej cieszy się pan dużym poparciem. Jak zatem wyjaśni pan wyniki tajnego głosowania do Zarządu Powiatu, gdzie uzyskał pan jeden z najgorszych wyników?

 

VII Szkodnictwo

 

1)    Jakie to działania wewnątrzpartyjne poza pańskimi mogą gorszyć opinię publiczną?

2)    Dlaczego przeciwników politycznych upatruje pan we własnej partii?

3)    Skąd bierze się zbieżność stylistyczna pańskiego blogu z treściami ełckich blogów PiS?

4)    Idąc tokiem pańskiego rozumowania, każdy z członków ełckiej PO, który jest przez pana wielokrotnie wymieniany, jako powiązany finansowo z obecnym prezydentem Andrukiewiczem powinien się zwolnić z pracy. Czy aby na pewno znajdziemy wtedy ludzi chcących startować w wyborach samorządowych z ugrupowaniem, które samo wyrzuca się z pracy? Czy zatem nie powinien pan zwolnić się z pracy w Gminie? Proszę odpowiedzieć.

5)    Czy składając wniosek w prokuraturze, o wszczęciu śledztwa wobec prezydenta miasta, zdawał pan sobie sprawę, że może to doprowadzić do wstrzymania działań związanych z budową ełckiej obwodnicy?

1 thought on “7 grzechów głównych Tomasza Makowskiego

  1. Skoro sami postanowiliĹ›cie dać siÄ™ wyciąć na kolejnych wyborach to nic tylko wam nie przeszkadzać….

Comments are closed.