Ze słownika

Nielojalny – niewierny wobec jakiejś instytucji, nieuczciwy, nieprawy, nierzetelny w stosunkach z ludźmi.

 

Oszołom – człowiek, który ma swój, niezrozumiały dla innych świat.

 

Idiotyzm – niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym – rozwój na poziomie 6-go roku życia. Osoby cierpiące na idiotyzm opanowują samoobsługę i mogą podejmować prace nie wymagające kwalifikacji.

 

Uzależnienie od polityki – patrz artykuł z dnia 18 maja.