Urodziny mostu

Równo 100 lat temu most na jeziorze ełckim został przebudowany – konstrukcję drewnianą zastąpiono betonową. Wówczas to nazwano go na cześć ówczesnego ełckiego starosty imieniem Sauermondtbrucke.

W tym miejscu drewniany, zwodzony most istniał znacznie wcześniej. Prawdopodonie od czasu, gdy na wyspie jeziora ełckiego wybudowano najpierw warownię, a później zamek.

Myślę, że teraz, w roku symbolicznych urodzin mostu, wartoby ponownie nadać mu imię. Proponuję nazwać go na cześć Fryderyka Tymoteusza Kriegera – ełczanina, który jak nikt inny przyczynił się do obrony języka polskiego w czasie nasilenia ostrej akcji germanizacyjnej. To właśnie jemu zawdzięczał swoje poglądy Gustaw Gizewiusz.

W poniedziałek zamierzam wystąpić z taką propozycją do naszych władz samorządowych.