Ełcka Platforma w statystykach

Ełcka Platforma Obywatelska  liczy już ponad sto osób. Średnia wieku wynosi 40 lat, z tym że osoby poniżej tej średniej stanowią większość – prawie 54% wszystkich członków. Osób poniżej 30-go roku życia jest blisko 16%.

Mężczyźni to 70%, niemniej należy odnotować w ostatnim czasie znaczny przypływ kobiet do partii. W ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się ich liczebność. Obecnie wśród nowych członków większość stanowią panie. Warto też zauważyć, iż w dwunastoosobowym zarządzie koła pań jest pięć – jeszcze dwa i pół roku temu nie było ich w ogóle. W wyliczeniu nie uwzględniono przedstawicielek koła gminnego, a tam panie stanowią zdecydowaną większość.

Zdecydowana większość członków ełckiej Platformy może pochwalić się wyższym wykształceniem – to ponad 84%. Powyżej 25% członków partii zajmuje na co dzień w życiu zawodowym stanowiska kierownicze (licząc tych pracujących na etacie). Gdyby w tych wyliczeniach nie uwzględnić przedsiębiorców, którzy prowadzą własne biznesy (to grupa 13,48% osób), wskaźnik ten wzrósłby do 30%.

Przedsiębiorcy są liczną grupą w ełckiej Platformie Obywatelskiej, ale nie najliczniejszą. Najliczniejsi są ekonomiści (12,36%) i pracownicy instytucji finansowych, głównie banków (również 12,36%). Razem zatem 24,72%. Sporo jest także nauczycieli – 21,35%. W branży handlowej pracuje 6,74% członków, urzędnicy stanowią 5,62% – podobnie zresztą jak studenci. Są też inżynierowie – 4,49%, prawnicy – 3,37%, a także lekarze i emeryci.

2 thoughts on “Ełcka Platforma w statystykach

  1. Panie Klimowicz do której grupy Pan się zalicza? Urzędników czy ekonomistów?

  2. Panie Proreus ciÄ…gle czekamy na rzetelne informacje dotyczÄ…ce Gminy EĹ‚k

Comments are closed.