W Olsztynie ratują jerzyki

Jak podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie do końca listopada na blokach osiedli mieszkaniowych w naszym mieście wojewódzkim zawiśnie dla jerzyków pół tysiąca budek lęgowych. Jerzyki to ptaki objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Są bardzo podobne do jaskółek, lecz czarne.

Żyjące w miastach jerzyki są uzależnione od ludzkich budowli, gniazdują w szczelinach pod dachami wysokich budynków. Niestety masowe w ostatnich latach remonty elewacji i prace termomodernizacyjne powodują, iż odnowione budynki są szczelne, co uniemożliwia jerzykom budowanie gniazd, a to zagraża populacji tych ptaków.

W Ełku zawsze pełno było jerzyków. Jeszcze do niedawna latały po naszych osiedlach mieszkaniowych, krążyły nad wierzami ełckich kościołów. Teraz zimują w Afryce Północnej. Niestety zazwyczaj traktuje się je jako zło srające na nasze okna. Wielokrotnie widziałem jak moi sąsiedzi niszczą zbudowane już gniazda, bo trudno potem doczyścić parapet. Może gdyby w naszym mieście wzorem Olsztyna budować im gniazda, w zaplanowanych i wybranych przez specjalistów miejscach, nie mielibyśmy problemu z zagrożonym gatunkiem sympatycznych ptaków, nadmiarem komarów w mieście i zasranymi oknami.