Zmiany klimatu, powodujące coraz wyższe temperatury i coraz dłuższe okresy pozbawione opadów atmosferycznych, sprawiają, iż w naszym kraju zaczynają pojawiać się problemy z dostępem do wody. Tegoroczny przykład Skierniewic może być tylko początkiem takich problemów w całym naszym kraju. Naukowcy przestrzegają, iż w Polsce, szczególnie w miastach, powinniśmy przygotowywać się do zmian klimatu i problemów z wodą.

Mimo iż mieszkamy w rejonie, w którym na razie nie występuje deficyt wody, to uważamy, iż także i w Ełku należy już dziś podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia się w przyszłości z problemami braku wody. Jednym z takich działań jest zachęcenie mieszkańców do zbierania wody opadowej, tak aby mogli ją wykorzystać do swoich potrzeb.

Dlatego też, złożyliśmy do Prezydenta Miasta wniosek o rozpoczęcie prac nad uchwałą Rady Miasta, na podstawie której można by było w formie dotacji

dofinansować realizację inwestycji związanych z wykonywaniem systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

Oczywiście szczegóły techniczne uchwały zostawiamy do opracowania fachowcom, my w szczegółowych rozwiązaniach zaproponowaliśmy jedynie, aby udzielenie dotacji było uzależnione od nieposiadania zaległości i terminowego wywiązywania się przez wnioskodawcę ze zobowiązań finansowych wobec miasta oraz dotyczyło zameldowania lub zamieszkiwania i opłacania podatku dochodowego w Ełku.