Pozytywna rola kultury w życiu człowieka

Kultura, jako pojęcie abstrakcyjne, jest trudna do zdefiniowania. Podchodząc do tego terminu socjologicznie można powiedzieć, że kulturą jest wszystko co otacza człowieka w każdym aspekcie jego życia, co oznacza, że kultura nie zna granic.

Kultura jest atrybutem człowieka – to on jako jedyny gatunek potrafił ją wytworzyć. Należy też dodać, że wbrew niektórym opiniom, kultura jest rezultatem natury, jej dopełnieniem, nie zaś przeciwieństwem.

Do tworzenia kultury potrzebna jest zbiorowość, nikt bowiem nie wytworzy jej samodzielnie. Ludzie chcą przekazywać swoje doświadczenia następnym pokoleniom, co umożliwia utrwalanie i rozwój danej kultury, bo kultura to wszystko, czego człowiek uczy się żyjąc w społeczeństwie. To za jej pośrednictwem przekazujemy potomkom wypracowane przez nas normy, wartości, przekonania, zwyczaje, tradycje, obyczaje, prawa, symbole, język.

Współcześnie nie zawsze doceniane jest to, co było pielęgnowane przez pokolenia i z wytrwałością przekazywane. Teraz kultura jest produktem, który ma się sprzedać. Dominuje kultura masowa, łatwa w odbiorze, nie wymagająca większego wkładu intelektualnego czy zaangażowania. Niestety czasami prowadzi to do osłabienia naturalnych ludzkich zdolności takich jak wyobraźnia czy myślenie twórcze. Ludzie coraz rzadziej i mniej aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojej społeczności. Trzeba to zmieniać, bowiem przez kulturę człowiek może wyrazić siebie, współistnieć z innymi ludźmi, rozwijać się. Kultura pośredniczy pomiędzy człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem, więc współtworząc ją, integruje się ze społecznością lokalną. W dobie globalizacji musimy uważać, by przypadkiem nie zatracić naszej własnej, narodowej i lokalnej kultury, która sama w sobie jest wartością.

Inwestowanie w kulturę, przekazywanie jednego procenta podatku czy korzystanie z funduszy europejskich sprawia, że mamy łatwiejszy dostęp do kultury nie tylko masowej, ale także tej wysokiej, wartościowej. John Keatspowiedział, że kultura, odzwierciedlająca potrzeby wyższego rzędu, zamieniająca najskrytsze uczucia w słowa, muzykę, obrazy, jest często postrzegana jako refleksja, pewien luksus, nadprogramowy bonus, coś co można robić po pracy. Kultura wpływa więc na osobowość i działalność człowieka.

Ełk radzi sobie dobrze ze stwarzaniem warunków do rozwoju kultury i podtrzymywania tradycji. Poprzez różnego rodzaju formy aktywności, wystawy, festiwale, koncerty daje możliwość uczestnictwa w kulturze i edukacji kulturalnej mieszkańców. Jednak oferta kulturalna musi być sukcesywnie powiększana i uatrakcyjniana, wtedy będziemy mieli pewność, że trafi do większej liczby odbiorców co oczywiście musi również iść w parze z jakością proponowanych przedsięwzięć. By rozpoznać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta należy prowadzić z nimi realny dialog i być otwartym na propozycje, gdyż wszystko co buduje się razem, daje więcej satysfakcji.

Patrycja Łapińska