NIP odchodzi do historii

   Od 1 stycznia 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w kontaktach z administracją podatkową będą posługiwały się tylko jednym numerem identyfikacyjnym, PESEL, poinformowało Ministerstwo Finansów.

 

   Musieliśmy być pewni, że zniesienie obowiązku posługiwania się NIP-em dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie spowoduje zamieszania w aparacie skarbowym. Administracja skarbowa jest już przygotowana do posługiwania się tylko jednym numerem identyfikacyjnym PESEL” – powiedział wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz. 


   Według wiceministra przy obecnym stanie techniki i informatyzacji nie ma uzasadnienia, aby utrzymywać obowiązek posługiwania się NIP-em przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wobec tego nowe NIP-y nie będą już wydawane osobom fizycznym.


   W przypadku firm obowiązek posługiwania się NIP-em pozostanie, bo wynika on z regulacji unijnych, jednak Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany także wobec przedsiębiorstw – znaczne uproszczenie procedury nadawania firmom NIP-ów.

 

Źródło: http://www.platforma.org/