Kulturalna aktywność ełckich szkół ponadgimnazjalnych

   W najbliższy piątek, 26 marca 2010 roku, w ełckich szkołach średnich odbędą się dwie ciekawe imprezy kulturalne.

 

   W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Sikorskiego 7 o dziesiątej rano rozpocznie się uroczysta gala XV wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs odbywa się jak zawsze pod patronatem starosty ełckiego Krzysztofa Piłata, który oczywiście będzie tam obecny. Na gali swój udział zapowiedział także poseł Andrzej Orzechowski.

 

   Natomiast w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego odbędzie się seminarium historyczne pod tytułem Wysiedlenie czy wypędzenie? Wokół pamięci historycznej narodów. Wśród gości należy wymienić m.in. prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka zajmującego się problemem wypedzeń i wysiedleń oraz przedstawiciele IPN Białystok, OBN  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku, Stowarzyszenia Mniejszości Narodowej Niemieckiej Mazury w Ełku, Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku oraz Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku.