Za kilka dni pierwsze sesje nowo wybranych rad

Pierwsze sesje nowo wybranej Rady Miasta i Rady Powiatu zostaną zwołane przez komisarza wyborczego po 16 listopada, kiedy to upłynie poprzednia kadencja rad. Zgodnie z przepisami odbyć się muszą między 19 listopada, a 23 listopada.

 

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji sesja Rady Powiatu zostanie zwołana na 22 listopada br., a Rady Miasta na 23 listopada br.

 

Pierwsze sesje, do czasu wyboru nowych przewodniczących rad, prowadzą najstarsi wiekiem radni obecni na sali obrad.

 

W Radzie Miasta będzie to Idzi Podwojski, w Radzie Powiatu – Dorota Czepułkowska

 

Jednym z pierwszych zadań nowych rad, zaraz po złożeniu ślubowania przez radnych, jest wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. W mieście radni wybiorą trzech wiceprzewodniczących – z pewnością będą to reprezentanci klubów Dobra Wspólnego, Koalicji Obywatelskiej i Pis-u. W powiecie wiceprzewodniczących będzie dwóch.

 

Czy na pierwszej sesji Rady Powiatu zostanie wybrany Starosta i Zarząd Powiatu? Jeszcze w tym momencie tego nie wiemy. Rozmowy o ewentualnych koalicjach wciąż trwają.