Wzrost płacy minimalnej – więcej dla ludzi, mniej dla samorządu

10 września br. rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

Nowe przepisy m.in. zwiększyły od 1 stycznia 2020 roku płacę minimalną do wysokości 2.600 złotych (wzrost o 350 złotych). To podobno pierwszy krok w zwiększaniu pensji minimalnej, bo docelowo kwota ta ma wynieść 4.000 złotych – czyli o 1.750 złotych więcej niż obecnie.

W związku z tym zadałem pytanie, ile to będzie kosztować budżet miasta w przyszłym roku?

Okazuje się, że nie mało.

W Ełku – tzn. w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych miastu – dotyczyć to będzie około 500 osób. Tylu obecnie pracowników ma minimalne wynagrodzenie płacone z budżetu miasta.

Ustawowy wzrost ich pensji spowoduje zwiększenie wydatków budżetowych o około 4,3 mln złotych! Oczywiście są to na razie tylko szacunki, szczegóły poznamy w momencie, gdy otrzymamy projekt budżetu na rok 2020.

Niestety to tylko „kara minimum”, gdyż z pewnością to nie koniec wydatków. Spłaszczenie zarobków spowoduje ogromne niezadowolenie i presję na podwyżki osób, które obecnie zarabiają powyżej kwoty minimalnej, ale niższej niż planowana wysokość płacy minimalnej.

To kolejne miliony złotych, których w przyszłym roku zabraknie nam w budżecie miasta. To kolejne brakujące miliony złotych, które zmuszą nas do ostrego zaciskania pasa.