Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

5 lutego br. rząd przyjął Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Ku zaskoczeniu różni się od wcześniej przyjmowanych założeń związanych z planowanym stworzeniem metropolii i oparciu rozwoju kraju właśnie o nie. Strategia mówi o równoważeniu potencjału rozwojowego regionów Polski. Rząd Tuska chce rozwijać nasz kraj nie tylko w oparciu o wielkie miasta, jak planowano dotychczas, ale o unikalną w …

Cittaslow

Już ponad sto sześćdziesiąt miast z całego świata, w tym dziewięć z Polski należy do ekskluzywnego grona samorządów skupionych w międzynarodowym ruchu zwanym Cittaslow. To stowarzyszenie miast promujących ekologię, lokalne produkty i działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Członkowstwo w tym ruchu dostępne jest tylko tym miastom, których populacja nie przekracza 50 tys. mieszkańców, …

Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w JST

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej wersji projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Potrwają one do 11 lutego br. Nowy projekt ustawy przewiduje m. in.: – doprecyzowanie charakteru stanowiska wójta, starosty i zarządu województwa poprzez dopisanie, że nie stanowią oni jedynie organu wykonawczego danej jednostki …

Znamy ełckie okręgi jednomandatowe

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Miasta przyjęła uchwałę ustalającą kształt jednomandatowych okręgów wyborczych, z których wybierać będziemy radnych już za dwa lata, podczas następnych wyborów samorządowych. Dotychczas radni byli wybierani w 4 okręgach wyborczych – w dwóch wybierano po pięciu radnych, a w jednym okręgu – sześciu i w jednym największym zlokalizowanym – siedmiu radnych. Obecnie …

Powiatu Ełckiego herb nowy

Piszę „nowy”, bo w 2009 roku ogłoszono już konkurs na herb samorządu. Nadesłano wówczas 30 prac, spośród których najlepszy okazał się projekt Pawła Mielewczyka z Poznania. Nagrodzona praca przedstawia w polu srebrnym orła czarnego ze złotą koroną na szyi (herb Prus Książęcych nadany przez Zygmunta I Starego w 1525 roku), a na jego piersi tarczę …

Nadszedł czas na wegetację?

W samorządach trwają prace przygotowawcze do budżetu na przyszły rok.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przygotowuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt / burmistrz / prezydent / zarząd powiatu) i przedkłada go radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu musi być też zaopiniowany przez …

Budżet obywatelski

O budżecie obywatelskim pisał już Romuald Baranowski na stronie Dobrego Ducha, ale z uwagi na fakt, iż coraz więcej miast myśli nad jego wprowadzeniem, warto szerzej wrócić do tematu. We wdrażaniu budżetu obywatelskiego pionierem był Sopot. W tym mieście na to rozwiązanie przeznaczono w br. kwotę 5 mln złotych. Z tych pieniędzy wybudowano m.in. nowy chodnik …

Czas na jednomandatowe okręgi wyborcze

Mieszkańcy Ełku mają to szczęście, iż w następnych wyborach samorządowych w 2014 roku, swoich radnych miejskich wybierać będą w jednomandatowych okręgach wyborczych.   Już na następnej sesji, obecni radni zatwierdzą  w naszym mieście 23 nowe okręgi wyborcze. Muszą to zrobić, gdyż nowa ordynacja wyborczą ustanowioną przez Sejm dała na to czas do 1 listopada br. Co to …