No i klubu radnych nie będzie

Niestety, klub radnych Dobrego Ducha Samorządu w Radzie Miasta, przynajmniej na razie, nie powstanie. Przyczyny tego faktu są tak żałosne, że nawet nie warto o tym pisać. Istnieje wiele publikacji na temat ludzkich charakterów i różnych motywacji kierujących przedstawicielami naszego gatunku i jak kogoś ten temat interesuje to zachęcam do poczytania. Klubu nie będzie, ale …

Jedyny opozycyjny klub w Radzie Miasta

Przynajmniej na razie, po pierwszej sesji Rady Miasta, bo na następnej najprawdopodobniej coś jeszcze powstanie.  Jednakże, według stanu na dziś, Dobry Duch Samorządu jest jedynym, obok Dobra Wspólnego, klubem w Radzie Miasta Ełku. Kilka osób pytało mnie, czy będziemy w opozycji, czy koalicji. Przyznaję, że jest to pytanie, które choć nie powinno zaskakiwać, to jakoś …

Nasze dzieci wyjeżdżają

Z badań CBOS-u wynika, iż co trzeci uczeń szkół średnich w Polsce, sądzi, że sposobem na znalezienie pracy jest emigracja. I niestety młodzi wyjeżdżają. Nie tylko do innych krajów europejskich, ale z miasta takiego jak Ełk, także do większych polskich miast. Nasze dzieci wybierają emigrację, bo szukają stabilnej pracy, spokojnych i dobrych warunków życia. I …

Z historii samorządu

Ponad 200 lat temu, bo w 1808 roku, władze pruskie uporządkowały w swoim państwie organizację samorządu miejskiego. Ełk w owym okresie był położony w granicach państwa pruskiego, więc wprowadzone zmiany jak najbardziej go dotyczyły. Jak zatem wyglądała ordynacja obowiązująca w naszym mieście tamtego okresu? Przede wszystkim wprowadzała ona podział mieszkańców na obywateli i niepełnoprawnych obywateli. …

15 lecie powiatów

W przyszłym roku obchodzić będziemy 15-lecie samorządu powiatowego. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce było możliwe dopiero po przeprowadzeniu pierwszych wolnych wyborów do parlamentu w czerwcu 1998 roku i po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego we wrześniu 1989 roku. Od początku powołanie na nowo samorządu terytorialnego było jednym z głównych zamierzeń obozu solidarnościowego. Początek zmian stanowiła pionierska …

Kryzys dopadł samorządy

Do końca roku pozostały trzy miesiące i o ile budżety na 2013 rok dla większości samorządów uda się jakoś zamknąć, to z przyszłorocznymi mogą być problemy. Dla wszystkich bez wyjątku. Pytanie dlaczego? Zacznijmy od budżetów tegorocznych. Uda się je „zamknąć”, ale z pewnością nie bez problemów. Niemal każda jednostka samorządu terytorialnego odczuwa już skutki kryzysu …

Janosikowe

Janosikowe to opłata wnoszona przez samorządy, w których dochód w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest wyższy od średniej krajowej. Nadwyżkowe dochody są obłożone podatkiem. Zebrana opłata jest rozdzielana pomiędzy biedniejsze samorządy. Spośród województw janoskiowe płaci głównie Mazowsze, czasem województwo dolnośląskie. Właściwie płaciło. Zamiast 55 mln zł wrześniowej raty janosikowego Mazowsze zapłaciło tylko 127 tys. zł …

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym

Na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał w ubiegłym roku raport, który szczegółowo informuje o rozwoju społecznym poszczególnych polskich powiatów. Pomiar rozwoju społecznego powinien koncentrować się na trzech istotnych elementach ludz­kiego życia: zdrowie, edukacja oraz poziom dochodu – zamożność. Zdrowie – oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka, zagregowany współczynnik zgonów na nowotwory i choroby serca. Edukacja …