Święty ogień

Jak co roku na początku listopada  palimy lampki, świeczki i znicze w dniu zmarłych. Jest to  symbol naszej modlitwy o dopuszczenie zmarłych do wieczności światła, bo ogień to światło. Palące się świece bardzo wymownie symbolizują naszą wiarę w spotkanie ze zmarłymi w wieczności i radości. Drgające na wietrze płomienie, które ciągle się zmieniają, wyrażają życie, które toczy się …

Św. Walenty

Święty Walenty był kapłanem rzymskim oraz lekarzem. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Był prawdopodobnie biskupem z Terni – obecnie włoska Umbria – miasta znajdującego się około 100 km od Rzymu. Ternia jest jedynym miejscem na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni z pracy. W tym dniu także do włoskiego miasteczka przyjeżdżają …

Jak się żyje z nazwiskiem Piłat w okresie wielkanocnym?

Pytamy Krzysztofa Piłata Starostę Ełckiego.    „Umęczon pod Ponckim Piłatem. Piłatem? Znamy, prawda mamo?”– stwierdził Szymon, dziecko moich znajomych, w kościele podczas Składu Apostolskiego.      W okresie wielkanocnym pod Ponckim Piłatem brzmi szczególnie, a przy tym przywołuje nazwisko, które noszę. Oczywiście bez związku ze mną. Ale przysłowie Wszedł jak Piłat do Credo”odzwierciedla właściwy wpływ …