W walce z bezrobociem

Na Mazowszu testowane jest nowe narzędzie, które ma ułatwić dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do wymagań przedsiębiorców. W ramach projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji” tworzona jest baza danych o zapotrzebowaniu na poszczególne zawody w konkretnych powiatach województwa. Dzięki temu szkołom i placówkom kształcenia zawodowego oraz ich uczniom dostarczana będzie konkretna wiedza dotycząca aktualnego stanu …