Sami siebie trujemy

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że im dłużej oddychamy trującym powietrzem, tym krócej żyjemy. Okazuje się, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach, także niestety i w Ełku, stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu znacznie przekracza dopuszczalne normy. Niemal żadne miasto w Polsce nie spełnia unijnych norm …

Depopulacja

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że zamierza zlecić wybicie wszystkich dzików w całym województwie podlaskim. Ma to związek z epidemią afrykańskiego pomoru świń i wykryciem trzeciego ogniska tej choroby u zwierząt hodowlanych. Szef resortu rolnictwa chce, żeby jego wnioskiem o wybicie dzików zajął się rząd. Wypowiedź ministra Sawickiego skomentował Włodzimierz Cimoszewicz: „Kowal zawinił, Cygana powiesili„. To nie „polskie” dziki roznoszą …

Kilkanaście słów o Programie Ochrony Środowiska

Na grudniowej sesji Rady Miasta, radni przyjęli Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017. Jest to dokument, który gminy mają obowiązek sporządzić i aktualizować co 4 lata. Na początek napiszę, że trochę szkoda, iż jego aktualizacja nastąpiła już na pierwszej sesji nowej rady. Nie było bowiem czasu na wnikliwe zapoznanie się z dokumentem, tym bardziej, że …

Farma fotowoltaiczna

Już wkrótce przy Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku najprawdopodobniej powstanie pierwsza w regionie farma fotowoltaiczna. Pozwoli to na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w eksploatacji technoparku, przyczyniając się do olbrzymich oszczędności w kosztach jego funkcjonowania. Już na początku realizacji inwestycji PN-T, przy budowie budynków zastosowane zostały pompy geotermalne, które są wspomagane energią elektryczną. Teraz energię elektryczną pomoże …