Ruszyły prace nad programem, o który wnioskowaliśmy

Na poprzedniej sesji Rady Miasta złożyłem wniosek o rozpoczęcie prac nad uchwałą na podstawie której można byłoby w formie dotacji dofinansować realizację inwestycji związanych z wykonywaniem systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

We wniosku razem z radnymi: Adą Lewandowską, Michałem Tyszkiewiczem, Nikodemem Kemicerem i Piotrkiem Karpienią wskazaliśmy rozwiązania przyjęte już w innych miastach, np. w Sopocie i we Wrocławiu, zawarliśmy także swoje propozycje do programu, m.in. :

  • mówiliśmy o dotacji w wysokości 50 proc. wartości inwestycji,
  • udzielenie dotacji byłoby uzależnione od nieposiadania zaległości i terminowego wywiązywania się przez Wnioskodawcę ze zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Miasta Ełku,
  • program dotyczyłby osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców,
  • dotyczyłoby to osób zameldowanych lub które zamieszkują i opłacają podatek dochodowy w Ełku.

Miło mi poinformować, iż Prezydent zareagował błyskawicznie, prace nad programem już ruszyły i są już pierwsze konkrety.

W zamyśle przedmiotowej uchwały będzie możliwość dofinansowania wykonania małej przydomowej retencji w granicach własnej nieruchomości.

W ramach inwestycji będzie można wybudować np. ogród deszczowy w pojemniku lub w gruncie, wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową, a także postawić naziemny, wolno stojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Na realizację inwestycji gmina planuje udzielić dotację w wysokości 50 proc. jej kosztów. Konkretne kwoty uzależnione będą od zapisów przyjętych przez radnych w budżecie miasta.