Ruszyła nowa kadencja

Ledwo zakończyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta, a od razu zwołano następną. Powód – budżet miasta na rok 2019. Chcąc, nie chcąc radni, w środę zameldowali się na pierwszych Komisjach.

 

I od razu zaczęło się ciekawie. Większość radnych, pełna energii, zgłaszała swoje uwagi i spostrzeżenia. Trochę szkoda, że nie zawsze w temacie pracy komisji, ale wczorajszy entuzjazm do pracy należy ocenić wyłącznie pozytywnie.

 

Tradycyjnie już i ja miałem nieśmiałe pytania oraz uwagi

 

Na Komisji Sportu i Turystyki największa dyskusja dotyczyła planowanej budowy przejścia na Jeziorze Ełckim. Budowa kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego ma połączyć część zachodnią miasta oraz okoliczne miejscowości gminy Ełk z częścią wschodnią miasta. Całkowita wartość projektu 11 607 345 zł, w tym dofinansowanie aż 9 636 423 zł!

 

Wszystko fajnie, tylko mało kto wie jak ten most ma wyglądać. Ma być drewniany, betonowy, czy żelazny? Będzie ładną atrakcją turystyczną, czy szpecącą konstrukcją, której nie pokażemy na folderach miasta. Poprosiłem zatem o jego wizualizację na następnej Komisji. Mamy obiecane, że tak będzie.

 

Kolejna sprawa. W Ełku powstaje McDonald’s. Wie o tym z pewnością już każdy Ełczanin. Po latach perturbacji, ogłaszania sukcesu jego budowy, potem po cichu wycofywaniu się z tego, w końcu ruszyła jego budowa. Jeszcze kilkanaście lat temu byłaby to największa atrakcja turystyczna. Niestety mam wrażenie, że nieprzyjemne zapachy, które czasem pojawiają się w tamtej okolicy, mogą nieco zaburzyć przyjemności kulinarne płynące z jedzenia fast foodów. Pytałem, czy da się wyeliminować ten problem. Prawdopodobnie gdzieś w pobliżu jest przepompownia ścieków. Na odpowiedź będę jednak musiał czekać do Komisji Infrastruktury.

 

Na Komisji Edukacji spytałem o przyszłość Centrum Organizacji Pozarządowych i planów dotyczących regrantingu.  Dotychczas z budżetu miasta przekazywana była kwota 50 tys. zł dla organizacji, która wspierała inne organizacje pozarządowe. W Ełku działało z powodzeniem Centrum Organizacji Pozarządowych – Stacja. Przesunięcie w projekcie budżetu miasta na rok 2019 kwoty 50 tys. zł do Biura Obsługi Organizacji Pozarządowych działającego w strukturach Urzędu Miasta sugeruje, że planowane są zmiany w tym zakresie. Byłem też ciekawy, czy były prowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie. Jak tak, to jaki był ich skutek? Odpowiedź mam dostać na piśmie.

 

Na tej samej Komisji zaproponowałem, aby w planie pracy Komisji Edukacji i Kultury na rok 2019 znalazł się punkt dotyczący informacji na temat dodatków dla nauczycieli wypłacanych z budżetu miasta Ełk, w tym dodatku z wychowawstwo.  Zwróciłem się z wnioskiem o przygotowanie następujących informacji:

  • Liczbę nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk, pobierających dodatek za wychowawstwo.
  • Kwotę, która stanowi dodatek za wychowawstwo.
  • Łączną kwotę wydatkowaną z budżetu miasta na dodatki dla nauczycieli, w tym na dodatek za wychowawstwo.

Nie będę ukrywał, iż uważam, że dodatek za wychowawstwo w obecnej wysokości nie stanowi żadnej motywacji dla nauczycieli, a w stosunku do wykonywanej pracy przez wychowawcę klasy jest po prostu mało uczciwy

 

Następne Komisje w poniedziałek, w tym dalsza praca nad budżetem miasta. Z pewnością zatem będzie się sporo działo.