Oszczerstwa

Brak kampanii wyborczej wcale nie oznacza, że osoby uczestniczące w życiu politycznym mają spokój i nie są przedmiotem brutalnych ataków. I to nie tylko politycznych, często stają się ofiarami zwykłego chamstwa osób nie tylko myślących inaczej, ale przede wszystkim nienawidzących odmiennych poglądów. Wystarczy zajrzeć na jakiekolwiek forum poświęcone tematyce politycznej, czy samorządowej. Tam zwykle znajdzie …

Kolejne zmiany w szkołach

Ośrodek Rozwoju Edukacji – agenda podległa Ministerstwu Edukacji – wystawił bardzo niepochlebną opinię dyrektorom polskich szkół. Oskarża ich o sabotowanie reform. I zaleca zmiany w sposobie mianowania. W raporcie poświęconym sytuacji oraz statusowi zawodowemu dyrektorów szkół można przeczytać, że to właśnie model ich pracy jest ważną przyczyną porażek wielu reform wdrażanych w oświacie. Autor raportu stawia tezę, …