Ełcka Platforma w statystykach

Ełcka Platforma Obywatelska  liczy już ponad sto osób. Średnia wieku wynosi 40 lat, z tym że osoby poniżej tej średniej stanowią większość – prawie 54% wszystkich członków. Osób poniżej 30-go roku życia jest blisko 16%. Mężczyźni to 70%, niemniej należy odnotować w ostatnim czasie znaczny przypływ kobiet do partii. W ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się …

Kobieta w POlityce

Przez wieki ukształtował się w Polsce patriarchalny model rodziny, w którym kobieta miała zajmować się domem i dziećmi, a do mężczyzny należało utrzymanie rodziny. W naszej kulturze zakorzenione są odmienne role obu płci. Kobiety poświęcające się roli żony i matki, często zostawały pozbawione możliwości samorealizacji w życiu zawodowym. Te, które postanowiły pracować, mogły to robić …

Rozmowa z Krzysztofem Wilochem – byłym wiceprezydentem Ełku

Czy od pracy samorządowej można się odzwyczaić? Na tak zadane pytanie nie uzyska Pan ode mnie jednoznacznej odpowiedzi. Dla człowieka aktywnego, a za takiego się uważam, praca nie jest kwestią przyzwyczajenia lub jakiegokolwiek uzależnienia. Praca jest częścią naszego życia i w zależności od tego, czy wykonujemy ją z należytą starannością, a jeszcze lepiej – pasją, zależy …

Psi problem

Urzędnicy miejscy pracują nad przepisami, które zabronią wyprowadzać psy na terenie ełckiego parku. Podobno radni mogą otrzymać projekt takiej uchwały jeszcze we wrześniu. Przepisy weszły by w życie  już wkrótce. Nie mam aktualnie psa. Nie potrafię ocenić jak taki zakaz utrudni życie właścicielom czworonogów w tej części miasta. Pewnie bardzo, bo w Ełku niestety jest …

Dochody samorządów

Budżety samorządów opierają się na dwóch filarach: dochodów własnych i subwencjach budżetowych. Samorząd powiatowy ma mniejsze możliwości uzyskania dochodów własnych niż gminy, więc w większym stopniu opiera się na pieniądzach budżetowych. Ważnym źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne – m.in. od nieruchomości, gruntowy, leśny, spadkowy itd. Innym sposobem uzyskania wpływów do budżetu samorządu jest sprzedaż …

Jak to jest z Włodkiem Szelążkiem?

Gdy w 2006 roku zaproponowano Platformie Obywatelskiej stanowisko wiceprezydenta Ełku wahał się. Miał stabilną sytuację życiową, bardzo dobrą pracę, w której świetnie się realizował i gdzie stworzył fantastyczny zespół wzajemnie wspierających się ludzi. Podejmując się funkcji wiceprezydenta wiedział, że będzie to trudne zadanie. Miał jednak wizję tego co chce zrobić, plan, do realizacji którego trzeba …