Miejski Program Energetyczny

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rada Miasta w Ełku przyjęła program „Miasto Ełk. Program Energetyczny na lata 2010 – 2013„. Myślę, że warto zapoznać się z fachową opinią na ten temat, którą można znaleźć na stronach Stowarzyszenia Dobry Duch Samorządu. Może uwagi autora zostaną wykorzystane w podobnym programie, nad którym obecni radni powinni lada chwila …

Demokracja

Demokracja to system opierający się na dziwacznym przekonaniu, że więcej jest mądrych ludzi niż głupich. Takie bynajmniej miałem wrażenie, gdy usłyszałem o wyniku wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu pilskim. Wygrał je Henryk Stokłosa, człowiek, któremu prokuratura postawiła dwadzieścia jeden zarzutów, w tym takie jak korumpowanie urzędników i fałszerstwa. Wygrał facet skompromitowany, o którym w …

Polskie samorządy tracą miliony złotych

Według NIK polskie samorządy tracą rocznie miliony złotych przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Brak jest bowiem skutecznej kontroli stanu należności, terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, często brak jest wewnętrznych regulacji w zakresie kontroli i odzyskiwania należności. Urzędy stosują także najłatwiejsze środki egzekucyjne – sposoby egzekucji ograniczają się najczęściej do zajęcia części płac …

Program estetyzacji miasta

Władze Olsztyna opracowały założenia „Programu estetyzacji miasta” który – w ich ocenie – jest manifestem zmian, niezbędnych dla poprawy ładu przestrzennego Olsztyna. Stworzenie kompleksowej strategii według autorów programu daje szansę na ograniczenie bałaganu w przestrzeni publicznej miasta i pozwoli w przyszłości wypracować, rozpoznawalną przez turystów, niepowtarzalną markę Olsztyna. Program m.in. zawiera zasady dotyczące umieszczania reklam, …