Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Podobnie jak było to w roku ubiegłym Powiat przekaże środki miastu Ełk na zadanie z zakresu kultury związane z prowadzeniem biblioteki miejskiej. Kwota dotacji wyniesie ponownie 10 tys. zł i ma być przeznaczona na zakup nowych książek. Zarząd koła ełckiej Platformy Obywatelskiej zwrócił się do Radnych Powiatowych oraz Starosty Ełckiego, aby w miarę możliwości kwotę …

Zmiany w obowiązku posiadania NIP

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie płacące podatku VAT. Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL – taki komunikat podało Centrum Informacyjne Rządu. Ponadto firmy, które nadal będą musiały się posługiwać numerem NIP, będą go dostawały od 1 stycznia 2011 roku …

Placówka Sądu Rejonowego w Ełku zmieni przynależność organizacyjną

Wszystko wskazuje na to, że już od 1 kwietnia placówka ełckiego sądu będzie podlegać pod Sąd Okręgowy w Suwałkach. Zmiany zakłada rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznacza to przykładowo, że apelacje od wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy w Ełku będą rozpatrywane w Suwałkach, a nie jak dotychczas w Olsztynie. Zmiany organizacyjne wiążą się także z …

Św. Walenty

Święty Walenty był kapłanem rzymskim oraz lekarzem. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Był prawdopodobnie biskupem z Terni – obecnie włoska Umbria – miasta znajdującego się około 100 km od Rzymu. Ternia jest jedynym miejscem na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni z pracy. W tym dniu także do włoskiego miasteczka przyjeżdżają …