Nie ma czego się wstydzić – cz. III

Piwnika-PonuregoCo najważniejsze na przełomie roku, czyli kolejna „spowiedź” radnych Roberta Klimowicza i Joanny Porucznik.

  1. Ełk miastem przyjaznym zwierzętom – to hasło staje się coraz bardziej rzeczywiste. Na ostatnich komisjach poruszaliśmy kilka spraw związanych ze zwierzętami.

Po pierwsze zaproponowaliśmy, aby wzorem innych miast, także i w Ełku nie mógł występować cyrk ze zwierzętami. Cieszy nas fakt, iż władze miasta myślą tak samo, więc nie było problemu z podjęciem odpowiedniej decyzji. Odpowiednie zarządzenie zostało podpisane tydzień po Komisji 

Po drugie zgłosiłem prośbę o rozważenie zasadności ustawienia w niektórych miejscach na okres zimy budek dla kotów. Na ełckich osiedlach przebywa sporo dzikich kotów, dla których zima jest okresem bardzo ciężkim. Budki są lepszym rozwiązaniem niż np. otwieranie okien do piwnic. Otrzymaliśmy już informację, iż wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku podejmowane są działania w kierunku zainstalowania po jednej budce na każdym osiedlu.

Po trzecie złożyliśmy dwa projekty uchwał Rady Miasta – jeden dotyczący bezpiecznego znakowania zwierząt, drugi zmieniający zasady naliczania opłaty od psów – oczywiście chcemy jej zmniejszenia i wprowadzenia ulg w opłacie (np. gdy pies jest wzięty ze schroniska). Szerzej o tym w oddzielnym wpisie, czekamy jeszcze na decyzję, kiedy sprawy będą procedowane.

  1. Dodatkowe koszty edukacji

Pytaliśmy o koszty jakie może ponieść nasze miasto w związku z cofnięciem reformy „sześciolatków”. Sprawa jest ważna i niestety może być kosztowna, gdyż subwencja do ucznia jest znacząco mniejsza niż dotacja do przedszkolaka. Inaczej mówiąc na to samo dziecko, które zostanie w przedszkolu miasto otrzyma prawie trzykrotnie mniej pieniędzy niż wówczas, gdyby to dziecko poszło do szkoły. Aby złagodzić ewentualne skutki budżetowe zaproponowaliśmy utworzenie specjalnej rezerwy.

Przy tej okazji pytaliśmy czy nie ma niebezpieczeństwa zwalniania nauczycieli – niestety takie ryzyko istnieje.

  1. Termomodernizacja przedszkoli

W grudniu br. roku „ruszą” konkursy termomodernizacyjne. Pytaliśmy, czy miasto szykuje się do próby pozyskania funduszy w celu przeprowadzenia inwestycji w ełckich przedszkolach. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że dokumentacja jest już przygotowana. Jednakże wiedząc, iż nie będzie to sprawa łatwa, na ten cel jest przeznaczonych w skali całego województwa niewiele pieniędzy, a wymogi konkursów są trudne i naszym zdaniem nie do końca jasne, dlatego też zaproponowaliśmy, aby w razie niepowodzenia rozpocząć od 2017 roku inwestycje „własnymi siłami” i co roku „termomodernizować” jedno przedszkole.

  1. Przemoc domowa w naszym mieście

Przy okazji prac nad Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oprócz licznych pytań związanych z dokumentem zwracaliśmy uwagę, iż odniesień do programu czasami brakuje w innych przepisach obowiązujących  naszym mieście – np. w regulaminie społecznej komisji mieszkaniowej brak dodatkowych punktów dla ofiar przemocy domowej –  program wymienia jako istotny problem kłopoty mieszkaniowe ofiary uniemożliwiające skuteczne odizolowanie się ofiary od prześladowcy. Zaproponowaliśmy też zwiększenie budżetu na kampanie społeczne z tym związane, aby zwiększyć świadomość, iż w razie potrzeby, jest możliwość pomocy.

  1. Sprawy drobne, ale równie ważne

– Prosiliśmy o pilne załatanie dziur w ulicy Kolonia – zniknęły dwa dni po terminie posiedzenia Komisji .

– Prosiliśmy o doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego przy Administratorze.

– Zaproponowaliśmy utworzenie w Ełku drugiego już „inteligentnego” przejścia dla pieszych – wskazaliśmy przykładowe lokalizacje –  na ul. Kościuszki przy Katedrze i na ul. Armii Krajowej przy poczcie. To na ul. Sikorskiego według naszej oceny funkcjonuje bardzo dobrze, a dobre rozwiązania warto powielać.

– Wróciliśmy do tematy nazwania bezimiennej ulicy na Konieczkach.

– Zaproponowaliśmy umiejscowienie progu zwalniającego na ul. Piwnika Ponurego, przy szkole podstawowej – niestety już wiemy, że się nie da.

– Prosiliśmy o przycięcie drzew na ulicy Witosa – już to zrobione. Aneta dzięki za ekspresową reakcję! 

– Dopytywaliśmy także o szczegóły realizacji projektu „Bezpieczna sieć szerokopasmowa miasta Ełku”.

– Zaproponowaliśmy aby Komisja Oświaty i Rodziny zajęła się w bieżącym roku problemem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach), a Komisja Mienia Komunalnego cmentarzami w naszym mieście i problemem zadłużeń w zasobach mienia komunalnego miasta.

Nie ma się czego wstydzić – cz. I

Nie ma się czego wstydzić – cz. II