Drzewo przy przystanku autobusowym

Obecnie coraz modniejsze stają się w miastach tzw. zielone przystanki. Jednym z miast, które jako pierwsze wdrażało to rozwiązanie były niewielkie Siemiatycze z woj. Podlaskiego.

Drzewo przy przystanku autobusowym w Singapurze

Jednakże, według mnie, to rozwiązanie:

po pierwsze – może być kosztowne z uwagi na cenę odpowiedniej altany (ponad 50 tys. zł),

po drugie – kosztowne i kłopotliwe w utrzymaniu – takie przystanki wymagają większej pielęgnacji.

Ponadto specyfika zieleni powoduje, iż nie zawsze będą wyglądać tak, jak w dniu oddania ich do użytku. Wygląd zielonych wiat zależy bowiem od pory roku, warunków atmosferycznych, sposobu nasadzenia oraz samych mieszkańców. Zimą mogą one niestety szpecić miasto.

W związku z powyższym zaproponowałem przyjęcie w Ełku innego rozwiązania – posadzenia pojedynczego, niewielkiego drzewa przy każdym przystanku autobusowym w Ełku

Oczywiście tam gdzie jest to możliwe, tak aby w okresie letnim roślina była ozdobą i dawała cień oczekującym na autobus.

Według mnie przeprowadzenie takiej akcji może mieć duże znaczenie ekologiczne, pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta i jego odbiór społeczny, a być może także na poprawę stanu zdrowia Ełczan.

W odpowiedzi na moją interpelację Prezydent Miasta zwrócił uwagę, iż nie wszędzie będzie to możliwe. Niektóre przystanki znajdują się bowiem w pasie drogowym, a wówczas nasadzenia drzew wymagają spełnienia wielu wytycznych związanych z wymogami biologicznymi drzewa, warunkami technicznymi drogi oraz przepisami ruchu drogowego.

Dlatego dokonano przeglądu lokalizacji przystanków autobusowych i na początek wytypowano osiem z nich, gdzie nasadzenia nie będą problemem. Prezydent zadeklarował, iż w przyszłym roku pojawią się tam drzewa.