Każda szkoła posiada swoją „duszę”

W rankingu Perspektyw wasze Technikum nr 2 zajęło bardzo dobre drugie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Wasza szkoła jest taka mocna, czy edukacja w województwie jest taka słaba? Barbara Fiedoruk: Oczywiście, że nasza szkoła jest dobra. Co więcej, jest najlepsza w kosmosie. A tak poważnie, drugie miejsce to efekt pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Jest …

Spór o sześciolatków?

Komitet „Ratuj Maluchy” dokonał ogromnego wysiłku zbierając blisko milion podpisów pod wnioskiem o referendum. Tego nie można tak po prostu zignorować. Dlatego jestem przekonany, że wniosek rodziców powinien być rozpatrzony bezzwłocznie, a w sprawie „sześciolatków” i pozostałych kwestii podniesionych przez inicjatorów powinno odbyć się referendum. To jedna sprawa. Druga to ta, czym takie referendum się stanie. Jestem …

Rozmowa z Barbarą Fiedoruk – dyr Zespołu Szkół nr 2 w Ełku

Jak ocenia Pani pierwsze miesiące funkcjonowania dziennika elektronicznego? Pracę z systemem kontroli frekwencji i postępów w nauce, bo tak naprawdę nazywa się dziennik elektroniczny funkcjonujący w naszej szkole, rozpoczęliśmy może trochę nietypowo, bo w kwietniu 2012 roku. Czas ubiegłego roku szkolnego poświęciliśmy na nauczenie się systemu, na opracowanie własnych rozwiązań niektórych kwestii organizacyjnych. W tym …

Samorządy chcą (muszą) oszczędzać na oświacie

Polskie samorządy, które coraz częściej i wyraźniej nękane są kryzysem, zmuszone są oszczędzać i chcą to robić na oświacie. Dlatego też przygotowały projekty zmian w ustawach oświatowych. Jakie to propozycje? Po pierwsze, samorządy chcą mieć większy wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej na własnym terenie, co wiąże się ze zmniejszeniem uprawnień kuratora oświaty. Nie byłoby już …