Fundusze mają setki milionów dla samorządów

   Skąd wziąć pieniądze na inwestycje? Nad tym głowią się miejscy skarbnicy. Najtrudniejsze decyzje mają przed sobą ci, którzy zarządzają kasą mocno zadłużonych miast. Prawo nie pozwala, by zadłużenie przekroczyło 60 proc. dochodów, a to hamuje inwestycje. Pomóc mogą fundusze private equity. Szczególnym zainteresowaniem takich funduszy cieszą się przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jak na przykład lotniska, …

Wywiad z Krzysztofem Piłatem Starostą Powiatu Ełckiego

  Jak zmienił się urząd przez ostatnie 3 lata? Przybywało zadań do realizacji przez samorząd powiatowy, zmieniała się struktura urzędu, poprawiały się warunki materialne. Sądzę, że również sama atmosfera pracy poprawiała się, co ma duży wpływ na bezpośredni kontakt z interesantami. Mam na myśli zwykłe relacje międzyludzkie wśród urzędników starostwa, ale chcę zaakcentować konsekwentną politykę płacową …

Gospodarka komunalna w formie spółek handlowych?

Senatorowie Platformy Obywatelskiej przedstawili projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej. Proponowane zmiany mają znacznie ułatwić życie samorządom, gdyż pozwolą bardziej elastycznie podchodzić do współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt przewiduje, że gospodarka komunalna będzie prowadzona w formie spółek handlowych. Działalność spółki będzie musiała mieścić się w zadaniach …

Gospodarstwa pomocnicze

Do końca 2010 roku mają zostać zlikwidowane wszystkie gospodarstwa pomocnicze. Czym są i czym się zajmują się gospodarstwa pomocnicze? To wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym albo też finansowym, część jej działalności podstawowej lub działalność uboczna. Gospodarstwa takie prowadzą np. bufety i stołówki w urzędach, są odpowiedzialne m.in. za funkcjonowanie piekarni, pralni, zakładów szkoleniowych, …