Inspekcje do likwidacji

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie pilnym pracuje nad pomysłem likwidacji 11 inspekcji. Projekt, którego pomysł wyszedł od wojewodów jest na etapie konsultacji wewnętrznych w ministerstwie. Dzięki temu przewiduje się znaczne oszczędności na obsłudze kadrowo-księgowej, która teraz jest osobna dla każdej z tych inspekcji. Zatrudnione w inspekcjach osoby na stanowiskach merytorycznych mają zostać …

Stanowisko radnych powiatowych PiS

   Radni Powiatowi PiS na internetowych stronach Gazety Olsztyńskiej opublikowali oświadczenie, w którym protestują przeciwko obsadzie osobowej w komisji rozdającej granty. Dlaczego? Co im tak przeszkadza?      Ano przeszkadza im to, że w ośmioosobowej komisji będą mieć dwóch swoich przedstawicieli, a Platforma trzech. Dotychczas to PiS miał większość we wszystkich komisjach Starostwa Powiatowego i …

Wywiad z Romualdem Baranowskim Przewodniczącym Komisji Budżetowej przy Radzie Miasta

To nie jest pierwsza pańska kadencja radnego miejskiego. Jak obecną kadencję ocenia Pan w porównaniu do poprzednich?   Rzeczywiście,  miałem to szczęście być radnym w pierwszej wolnej kadencji miejskiego samorządu w latach 1990-1994. Była to trudna kadencja, o wiele trudniejsza od obecnej. Można powiedzieć, że podejmowane wówczas rozstrzygnięcia miały często charakter nowatorski, czy nawet wręcz …

Czy na pewno chodzi o przedszkola?

Radni miejscy w Ełku podjęli niedawno uchwałę, z której wynika, iż w pierwszej kolejności do ełckich przedszkoli będą przyjmowane dzieci z miasta. Wywołało to konflikt pomiędzy wójtem a prezydentem.    Jaka jest prawda w tym sporze? Czy są jakieś rzeczowe argumenty, które mogłyby rozstrzygnąć o tym czyja jest racja w tym zamieszaniu?   To dyskryminacja …

Jak zwiększyć podatki tak aby nikt nie zauważył?

   Po cichu, tylnymi drzwiami gminy zapewniły sobie większe dochody z podatku od nieruchomości. Udało im się przepchnąć zmiany, które w założeniu miały jedynie doprecyzować definicję budowli, a pozwolą ściągnąć dodatkowy 2-proc. haracz od maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez firmy działające na ich terenie. Uchwalona niedawno nowelizacja prawa budowlanego tak sprytnie zmieniła definicję budowli, że …

Wywiad z Leszkiem Sobczakiem Przewodniczącym Rady Powiatu Ełckiego

Powoli kadencja obecnej Rady Powiatu zbliża się do końca, jak Pan ocenia dotychczasową jej pracę?   Mam zaszczyt być radnym już drugą kadencję. W poprzedniej pełniłem funkcję przewodniczącego komisji edukacji, obecnie kieruję pracami Rady jako przewodniczący. Bieżąca kadencja wydaje się duża bardziej spokojna, pozbawiona niepotrzebnych kłótni, radni skupiają się na dyskusjach merytorycznych. Zdecydowana większość uchwał …