Plan walki ze smogiem w Ełku na lata 2019 – 2023 – propozycje

O smogu zazwyczaj dużo się mówi, jednak gdy przychodzi do konkretnych działań to samorządy ogarnia jakaś niemoc. Politycy zaklinają rzeczywistość, urzędnicy wzruszają ramionami w geście bezsilności i mimo chęci walki z tym zjawiskiem zanieczyszczone powietrze dalej nas truje. A problem jest poważny i niestety dotyczy także naszego miasta. Dlatego przygotowałem kilka propozycji jako materiał wyjściowy …

Radny może być co najwyżej ciekawy

Zgodnie bowiem z zapisami Statutu Miasta Ełku (§ 65 ust.1) radnym przysługuje wyłącznie prawo do składania interpelacji – w sprawach ważnych dla miasta, i zapytań – w sprawach interesujących radnego. Zapisy statutu nie są jednak lokalnym „widzi mi się”. Wynikają wprost z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie art. 24 ust. 4, który mówi, …

Radni Dobra Wspólnego rozpoczęli walkę ze smogiem

Jak dużym problemem jest smog nie trzeba udowadniać. Nawet w naszym mieście, leżącym przecież na czystych Mazurach, w okresie zimowym niemal codziennie dusi nas gęsty dym wydobywający się kominów domów jednorodzinnych.   Niestety Rada Miasta ma ograniczone pole do popisu w tym temacie, a inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.   …

Jak w watę

Kiedyś, chyba jak zaczynałem pracę radnego, usłyszałem opinię, że pracę samorządu można porównać do wchodzenia w watę.   Na początku wchodzi się lekko, bezproblemowo, jednak im głębiej się znajdujemy, tym bardziej narasta opór. Wata szybko gęstnieje, uczucie komfortu znika, a wata oblepia nas coraz dokładniej uniemożliwiając dalszy postęp.   Gdy zaczyna się pracę radnego, głowa …