Dzienny opiekun

1 kwietnia ubiegłego roku weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Obecnie opieka nad małymi dziećmi może być sprawowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię. Wartą uwagi formą opieki nad dziećmi jest tzw. dzienny opiekun. Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizacja tej formy …

Trzeba uzawodowić opiekę nad niepełnosprawnymi

Mówi Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania i dodaje, że zrobi wszystko co możliwe, aby uzawodowić opiekę nad osobami zależnymi, czyli niepełnosprawnymi i chorymi. Problem jest bardzo poważny. Aby poświecić się opiece nad innymi: osobami poważnie chorymi – nieważne starszymi czy też małymi dziećmi, osoby takie muszą zrezygnować z pracy, zmuszone poświęcić się, nie mają …

Duża rodzina

Samorządy miast powoli zaczynają dostrzegać problemy demograficzne i coraz częściej decydują się na działania, które mają wspierać rodziny wielodzietne. Programy takie nie są formą wsparcia materialnego, ale przewidują inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży.  Zazwyczaj wiążą się one z przyznaniem kuponów, z których wynikają ulgi przy korzystaniu z oferty instytucji samorządowych. W zależności od …

Miasto sfinansuje szkołę rodzenia

To bardzo dobra wiadomość. Pięćdziesiąt ciężarnych kobiet z Ełku będzie mogło skorzystać do końca roku z bezpłatnej szkoły rodzenia. Miasto sfinansuje kursy dla przyszłych mam, z nadwyżek wypracowanych przez Pro-Medicę – to kwota około 30 tys. złotych. Zajęcia w szkole rodzenia będą poprowadzą przez położne ze szpitala miejskiego. Każdej z ciężarnych nieodpłatnie w szkoleniu będzie mogła …