Kobieta w POlityce

Przez wieki ukształtował się w Polsce patriarchalny model rodziny, w którym kobieta miała zajmować się domem i dziećmi, a do mężczyzny należało utrzymanie rodziny. W naszej kulturze zakorzenione są odmienne role obu płci. Kobiety poświęcające się roli żony i matki, często zostawały pozbawione możliwości samorealizacji w życiu zawodowym. Te, które postanowiły pracować, mogły to robić …