Rozporządzenie ministra finansów zaskoczyło lokalne władze

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Jacka Rostowskiego z 23 grudnia ub.r. samorządy muszą do zadłużenia wliczać nie tylko kredyty i pożyczki czy papiery dłużne, ale także zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Samorządy, które przekroczą 60-procentowy limit, muszą przygotować i wdrożyć plan naprawczy. W Ełku …

Pierwszy budżet na rok 2011 przyjęty

Dwa miesiące pozostały samorządom na przyjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok. Termin został wydłużony w związku z wyborami samorządowymi. Parlament zdecydował, że uchwały budżetowe na 2011 rok mogą być podjęte do 28 lutego 2011 r. (ustawa o finansach publicznych przewiduje termin 31 stycznia). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż …

Budżety miasta początku kadencji

W programie dzisiejszej sesji Rady Miasta zaplanowana była prezentacja budżetu miasta na rok 2011. Nowo wybrani radni mieli okazję zapoznać się z tym najważniejszym w mieście dokumentem finansowym, który najprawdopodobniej w styczniu będzie przyjęty do realizacji. Warto przy tej okazji przypomnieć jak wyglądał budżet miasta w roku 2007 – czyli pierwszym roku poprzedniej kadencji i porównać go do …

Wydatki Gminy Ełk na administrację samorządową

Ciekawym zagadnieniem dotyczącym finansów gminy jest pytanie dotyczące wydatków na administrację samorządową, czyli utrzymanie urzędu i urzędników. W 2006 roku wydatki na administrację samorządową wynosiły około 1,6 mln zł, w tym m.in. na wynagrodzenia niecałe 1,3 mln zł. Po trzech latach rządów nowego wójta te wydatki gwałtownie wzrosły. I tak na koniec 2009 roku łączne wydatki na …

Trochę liczb przed wyborami samorządowymi

Jakiś czas temu po Ełku jeździł samochód, który na ciągniętej za sobą przyczepie, woził złowieszczy napis ostrzegający nas przed rosnącym zadłużeniem miasta. Tamta kampania była elementem walki obecnego wójta Gminy Ełk z samorządem miejskim. Teraz pracownik wójta założył komitet wyborczy o dziwacznej nazwie „Budżet 2013” – nazwie, która jest ostrzeżeniem przed katastrofą, przed swego rodzaju końcem …

Dochody samorządów

Budżety samorządów opierają się na dwóch filarach: dochodów własnych i subwencjach budżetowych. Samorząd powiatowy ma mniejsze możliwości uzyskania dochodów własnych niż gminy, więc w większym stopniu opiera się na pieniądzach budżetowych. Ważnym źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne – m.in. od nieruchomości, gruntowy, leśny, spadkowy itd. Innym sposobem uzyskania wpływów do budżetu samorządu jest sprzedaż …