Wydatki Gminy Ełk na administrację samorządową

Ciekawym zagadnieniem dotyczącym finansów gminy jest pytanie dotyczące wydatków na administrację samorządową, czyli utrzymanie urzędu i urzędników. W 2006 roku wydatki na administrację samorządową wynosiły około 1,6 mln zł, w tym m.in. na wynagrodzenia niecałe 1,3 mln zł. Po trzech latach rządów nowego wójta te wydatki gwałtownie wzrosły. I tak na koniec 2009 roku łączne wydatki na …

Trochę liczb przed wyborami samorządowymi

Jakiś czas temu po Ełku jeździł samochód, który na ciągniętej za sobą przyczepie, woził złowieszczy napis ostrzegający nas przed rosnącym zadłużeniem miasta. Tamta kampania była elementem walki obecnego wójta Gminy Ełk z samorządem miejskim. Teraz pracownik wójta założył komitet wyborczy o dziwacznej nazwie „Budżet 2013” – nazwie, która jest ostrzeżeniem przed katastrofą, przed swego rodzaju końcem …

Dochody samorządów

Budżety samorządów opierają się na dwóch filarach: dochodów własnych i subwencjach budżetowych. Samorząd powiatowy ma mniejsze możliwości uzyskania dochodów własnych niż gminy, więc w większym stopniu opiera się na pieniądzach budżetowych. Ważnym źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne – m.in. od nieruchomości, gruntowy, leśny, spadkowy itd. Innym sposobem uzyskania wpływów do budżetu samorządu jest sprzedaż …