W Olsztynie już szukają oszczędności

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz  zapowiada, że powstanie społeczna rada, która oceni, które festiwale, imprezy czy koncerty są dla miasta priorytetowe i zasługują na finansowanie z budżetu miasta. Obiecuje, że na nowo zostanie przemyślana strategia promocyjna miasta. Co prawda robi wrażenie liczba imprez, czym chwali się Ratusz, ale ich jakość niekoniecznie zachwyca, a ponadto pochłania stanowczo …

Ograniczanie deficytu samorządów

Ministerstwo finansów przedstawiło projekt ustawy określającej dopuszczalne zadłużenie gmin, powiatów i województw. Zgodnie z nim, suma deficytów poszczególnych JST i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy nie może być wyższa docelowo niż 8 mld zł. Wyjątkiem mają być lata 2012 i 2013, kiedy to …

Budżety do korekty

6 grudnia rząd przyjął projekt budżetu, który przewiduje, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc. PKB. Pierwotnie planowano znacznie optymistyczniej i niestety samorządy przy konstruowaniu swoich budżetów przyjęły te optymistycznae założenia, jakie otrzymały z resortu finansów. Czy w związku z nowym projektem budżetu państwa, niezbędna będzie korekta budżetów samorządowych? Moim zdaniem prędzej, czy …

Tani urząd

W listopadowym wydaniu tygodnika „Wspólnota” opublikowano ranking, który zawiera porównanie zeszłorocznych wydatków bieżących na administrację samorządową w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Autorzy raportu brali pod uwagę m.in: wynagrodzenia urzędników, podróże zagraniczne, koszty utrzymania budynków urzędów gmin (w tym np. wyposażenie, remonty bieżące, zużycie energii), wydatki na usługi umożliwiające sprawne funkcjonowanie administracji (telefony, transport, poczta), diety …

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna – to słowo klucz do konstruowania przyszłorocznego budżetu przez samorządy. Nadwyżkę, czyli przewagę dochodów bieżących nad wydatkami, miasta i gminy powinny wypracować jak najwyższą. Na jej bowiem podstawie zostanie ustalony nowy wskaźnik zadłużenia, który od 2014 roku będzie określany indywidualnie dla każdej gminy, miasta, powiatu i województwa. Do jego opracowania będą brane pod uwagę …

Ranking budżetów samorządów

Jak co roku, z okazji Dnia Samorządowca, „Gazeta Olsztyńska” opublikowała ranking budżetów samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Na podstawie danych za 2010 rok ustalono cztery kryteria: wydatki, wydatki na mieszkańca, nadwyżka/deficyt budżetowy na mieszkańca oraz zadłużenie. Dzięki temu, że trzy z czterech kryteriów nie były związane z wielkością gminy czy powiatu, wielkość samorządu nie miała wiekszego wpływu …

Podsumowanie budżetu miasta za rok 2010

30 marca br. Prezydent Miasta opublikował Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok. Między innymi w oparciu o wymienione sprawozdanie już wkrótce Rada Miasta będzie debatowała o udzieleniu Prezydentowi absolutorium z wykonanie uchwały budżetowej. Podsumowanie budżetu zostało opracowane przez Romualda Baranowskiego – Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta poprzedniej kadencji i jest …

Polskie samorządy tracą miliony złotych

Według NIK polskie samorządy tracą rocznie miliony złotych przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Brak jest bowiem skutecznej kontroli stanu należności, terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, często brak jest wewnętrznych regulacji w zakresie kontroli i odzyskiwania należności. Urzędy stosują także najłatwiejsze środki egzekucyjne – sposoby egzekucji ograniczają się najczęściej do zajęcia części płac …