Kryzys dopadł samorządy

Do końca roku pozostały trzy miesiące i o ile budżety na 2013 rok dla większości samorządów uda się jakoś zamknąć, to z przyszłorocznymi mogą być problemy. Dla wszystkich bez wyjątku. Pytanie dlaczego? Zacznijmy od budżetów tegorocznych. Uda się je „zamknąć”, ale z pewnością nie bez problemów. Niemal każda jednostka samorządu terytorialnego odczuwa już skutki kryzysu …

Janosikowe

Janosikowe to opłata wnoszona przez samorządy, w których dochód w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest wyższy od średniej krajowej. Nadwyżkowe dochody są obłożone podatkiem. Zebrana opłata jest rozdzielana pomiędzy biedniejsze samorządy. Spośród województw janoskiowe płaci głównie Mazowsze, czasem województwo dolnośląskie. Właściwie płaciło. Zamiast 55 mln zł wrześniowej raty janosikowego Mazowsze zapłaciło tylko 127 tys. zł …

Sukces Polski … jak nie mój … to nie, dziękuję!

Zakończyły się wreszcie negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Polska dostała tyle ile chciała i tyle na ile liczyła. Dostaliśmy nominalnie więcej niż poprzednio. Otrzymaliśmy więcej niż wówczas, gdy nikt nie mówił o oszczędzaniu, a gospodarki Europy pędziły jak szalone. Nowy budżet Unii Europejskiej ogólnie jest znacznie mniejszy, ciecia były „niemiłosierne” – na szczęście nie dla …

Mniejsze dochody gmin w 2012 roku

O 660 mln zł mniej, niż planowało Ministerstwo Finansów, w 2012 r. trafiło do gmin z podatku PIT – informuje „Rzeczpospolita”. Zamiast 24 mld zł do gminnych budżetów wpłynęło niecałe 23,4 mld z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zapewniają gminom w sumie 30 proc. dochodów. W kryzysowym roku 2013 może być jeszcze …

Trudny rok 2013

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że rok 2013 nie zapowiada się optymistycznie dla polskiej gospodarki. Produkcja spada, bezrobocie rośnie, dochody budżetu maleją. Finanse państwa, finanse samorządów z coraz większym trudem bronią się przed kryzysem. W bardzo trudnych gospodarczo warunkach przyjdzie więc działać w roku 2013 i być może najbliższych kilku latach samorządom. Prognozy makroekonomiczne są bezwzględne. Przewidywany …

Nadszedł czas na wegetację?

W samorządach trwają prace przygotowawcze do budżetu na przyszły rok.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przygotowuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt / burmistrz / prezydent / zarząd powiatu) i przedkłada go radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu musi być też zaopiniowany przez …

Budżet obywatelski

O budżecie obywatelskim pisał już Romuald Baranowski na stronie Dobrego Ducha, ale z uwagi na fakt, iż coraz więcej miast myśli nad jego wprowadzeniem, warto szerzej wrócić do tematu. We wdrażaniu budżetu obywatelskiego pionierem był Sopot. W tym mieście na to rozwiązanie przeznaczono w br. kwotę 5 mln złotych. Z tych pieniędzy wybudowano m.in. nowy chodnik …

Jak oszczędzać w oświacie?

Gdy samorządy zarzucają ministerstwu, że przekazują zbyt małą subwencję oświatową, zazwyczaj słyszą, iż mamy kryzys, wszystkim jest ciężko, a jeśli nie starcza, znaczy że jest zła sieć szkolna. Inaczej mówiąc – jak wam ciężko nie ma wyjścia, trzeba zamykać szkoły. W br. ma być zamkniętych aż 800 szkół (według wyliczeń ZNP nawet 1.000!). Nie ma więc …