Bank Nasadzeń Drzew

W 2015 roku w Gdańsku uruchomiono aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec może łatwo i szybko wskazać na mapie miasta miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy. I to zadziałało! W ciągu pierwszych 2 lat dzięki aplikacji posadzono w Gdańsku ponad 100 drzew, a aplikację  Bank Nasadzeń Drzew zaczęły wdrażać inne miasta w Polsce.

Aplikacja pełni funkcję użytkową oraz edukacyjną. Dzięki można poznać wiele ciekawostek nie tylko ze świata roślin, dowiedzieć się, jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach oraz jak wyglądają poszczególne fazy rozwoju zaproponowanego do posadzenia drzewa.

Dlatego zaproponowałem, aby wdrożyć tę, albo podobną aplikację także w Ełku.

Okazuje się jednak, że aplikacja niestety ma wady. Pierwsza, to cena – kosztuje aż 50 tys. złotych. Druga – „głupieje”, gdy mieszkaniec wskazuje lokalizacje, na których nie można sadzić drzew, np. na dachach. Dlatego w Ełku zaproponuje się mieszkańcom inne rozwiązanie. Rozpoczęto prace nad możliwością zgłoszenia posadzenia drzewa poprzez stronę Urzędu Miasta. Być może w zakładce „Green Ełk”, o której pisałem poprzednio.

Warto przy tej okazji dodać, iż zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem jeszcze w tym roku planowane są nasadzenia 300 drzew w Ełku. Prezydent chce zaprosić Ełczan do uczestnictwa w akcji ich posadzenia.  Zaplanowana jest również akcja przekazywania niewielkich sadzonek drzew i krzewów w zamian za surowce wtórne.