Radny może być co najwyżej ciekawy

Zgodnie bowiem z zapisami Statutu Miasta Ełku (§ 65 ust.1) radnym przysługuje wyłącznie prawo do składania interpelacji – w sprawach ważnych dla miasta, i zapytań – w sprawach interesujących radnego. Zapisy statutu nie są jednak lokalnym „widzi mi się”. Wynikają wprost z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie art. 24 ust. 4, który mówi, …

Stop przemocy wobec kobiet

Z pewnością to nie mi należą się takie podziękowania, ale przede wszystkim pracownikom ełckiego MOPS-u i PCPR-u. To oni bowiem, niemalże na co dzień, walczą o godność wszystkich krzywdzonych i z różnych powodów wykluczonych ludzi w naszym mieście. Walka z przemocą wobec kobiet jest tylko jedną z bardzo licznych ich działań.   Przemoc wobec kobiet …

Radni Dobra Wspólnego rozpoczęli walkę ze smogiem

Jak dużym problemem jest smog nie trzeba udowadniać. Nawet w naszym mieście, leżącym przecież na czystych Mazurach, w okresie zimowym niemal codziennie dusi nas gęsty dym wydobywający się kominów domów jednorodzinnych.   Niestety Rada Miasta ma ograniczone pole do popisu w tym temacie, a inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.   …

Jak w watę

Kiedyś, chyba jak zaczynałem pracę radnego, usłyszałem opinię, że pracę samorządu można porównać do wchodzenia w watę.   Na początku wchodzi się lekko, bezproblemowo, jednak im głębiej się znajdujemy, tym bardziej narasta opór. Wata szybko gęstnieje, uczucie komfortu znika, a wata oblepia nas coraz dokładniej uniemożliwiając dalszy postęp.   Gdy zaczyna się pracę radnego, głowa …

Ruszyła nowa kadencja

Ledwo zakończyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta, a od razu zwołano następną. Powód – budżet miasta na rok 2019. Chcąc, nie chcąc radni, w środę zameldowali się na pierwszych Komisjach.   I od razu zaczęło się ciekawie. Większość radnych, pełna energii, zgłaszała swoje uwagi i spostrzeżenia. Trochę szkoda, że nie zawsze w temacie …

Stulecie praw kobiet

28 listopada 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze. Wczoraj mieliśmy zatem okrągłą, stuletnią rocznicę tego ważnego wydarzenia.   Wydany 28 listopada 1918 roku dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci„, a „wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo …